British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 20 Ionawr 2011, 07:16 GMT
Canran uwch yn yfed a gyrru

Prawf anadl
Cafodd llai o bobl eu profi yn ystod mis olaf 2010

Cafodd dros 40,000 o bobl brawf anadl yn ystod ymgyrch heddluoedd Cymru i atal yfed a gyrru.

Ar gyfartaledd, tua 1.4% o bobl roddodd brawf positif yn ystod yr ymgyrch a barodd o Ragfyr 1, 2010 tan Ionawr 1, 2011.

Ond fe fydd y canlyniadau yn siom i'r heddlu gan i lai o bobl gael prawf anadl yn 2010 nag yn 2009, ond y canran o brofion positif yn uwch.

Yn ystod ymgyrch 2009, fe gafodd bron i 54,000 o bobl brawf anadl, gyda dim ond 1.2% o'r rheini yn profi'n bositif.

Y bore wedyn

Y llu fu'n arwain yr ymgyrch y tro hwn oedd Heddlu Dyfed Powys, a dywedodd eu Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Nick Ingram, mai'r prif neges eleni oedd ei bod hi'n amhosib amcangyfrif yn ddiogel faint y gall pobl yfed a gyrru o fewn y gyfraith.

"Y peth mwyaf diogel i wneud yw peidio yfed o gwbl.

"Fe gawsom gyfle yn ymgyrch y gaeaf i ganolbwyntio ar yrru'r bore wedyn.

"Ni fedrwn farnu faint y gallwn yfed a gyrru'n ddiogel, ac roedd rhai yn gweld eu bod yn parhau i fod â lefel uwch o alcohol yn eu gwaed y bore canlynol na'r hyn sy'n gyfreithlon.

Blwyddyn

Nifer y profion

Profion positif

Canran yn bositif

2010

40,264

578

1.4%

2009

53,965

637

1.2%

Dywedodd Prif Arolygydd ffyrdd Heddlu Gwent, John Pavett:

"Er i ganran fechan o yrwyr brofi'n bositif neu wrthod prawf anadl, mae'n siomedig iawn gweld bod 95 o bobl yn fodlon peryglu eu bywydau a bywydau defnyddwyr eraill y ffyrdd drwy ddewis gyrru i dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau."

Dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones, bod 'na newid araf ond cyson mewn agweddu tuag at yfed a gyrru dros y blynyddoedd diweddar.

"Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau yma ac yn y gostyngiad anferth yn nifer yr anafiadau mewn damweiniau.

"Ond mae'n rhaid i'r ymdrechion yma barhau.

"Mae'n hanfodol bod gyrwyr yn cofio os ydyn nhw'n bwriadu yfed, yna fe ddylen nhw ofyn i rywun arall yrru neu adael y car adre pa bynnag adeg o'r flwyddyn yw hi."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific