British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 19 Ionawr 2011, 15:53 GMT
'Colli 1,600 o swyddi yng Nghymru'

Plismon

Mae Aelod Seneddol Llafur wedi honni y bydd heddluoedd Cymru'n colli 1,600 o swyddi, plismyn a staff, o fewn pedair blynedd.

Chris Bryant, AS Y Rhondda, holodd y Prif Weinidog, David Cameron, yn y Senedd yn Llundain.

Dywedodd ei fod wedi cael gwybod y byddai Heddlu'r De'n colli 688 o swyddi.

Ond dywedodd Mr Cameron na fyddai lleihau cyllidebau'n golygu colli plismyn llinell flaen.

Yn y Senedd dywedodd Mr Bryant: "Ar Fai 2 y llynedd dywedodd y Prif Weinidog na fyddai'n caniatáu toriadau yn y llinell flaen.

"Pam y mae'n torri ei addewid?"

2007-8

Dywedodd y Prif Weinidog fod angen i Heddlu'r De sicrhau arbedion o 5% y flwyddyn nesa.

"Fe fydd hyn yn cyfateb i wariant 2007-8.

"Mae Arolygiaeth yr Heddlu wedi dweud bod y gostyngiadau'n bosib heb golli plismyn llinell flaen."

Mae Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys wedi ailadrodd datganiad mis Rhagfyr, hynny yw bod yr heddlu'n wynebu toriadau o £7.012m yn ystod y ddwy flynedd nesa.

Dywedodd cadeirydd yr awdurdod, Delyth Humfryes: "Yn anochel, fe fydd toriadau gymaint â hyn yn newid sut yr ydyn ni'n darparu ein gwasanaethau yn y dyfodol."

Fe fyddai hyd at 350 o swyddi'n diflannu, meddai.

Diffyg

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu'r De, Peter Vaughan:

"Rydym wedi dweud yn gyson y bydd Heddlu'r De - ynghyd a gwasanaethau cyhoeddus eraill - yn wynebu heriau ariannol sylweddol dros y pedair blynedd nesaf.

"I ni mae hyn yn golygu diffyg o £47 miliwn dros y pedair blynedd nesaf, ac yn fwy na hynny bydd rhaid i grantiau ostwng o 85% yn y ddwy flynedd gyntaf.

"Rydym wedi cynnal arolwg sylfaenol o'n gwasanaeth ac wedi ail-ffocysu er mwyn rhoi'r gymuned yng nghalon ein gwasanaeth.

"Mae'r arolwg wedi golygu arbedion o £9 miliwn yn 2011/12 ac wedi codi arian ychwanegol drwy ein hargymhellion am dreth cyngor, ond mae hyn yn dal i adael bwlch o rwng £5 a 6 miliwn.

"I'w roi yn ei gyd-destun, mae hyn yn cyfateb i ostyngiad o tua 114 o blismyn a tua 167 o staff yn y flwyddyn ariannol nesaf yn unig, gyda hynny'n codi i 256 o blismyn a 432 o staff yr heddlu erbyn 2014/15 yn seiliedig ar y cyhoeddiadau ariannu presennol.

"Ein bwriad yw lleihau'r gweithlu drwy ymddeoliadau a'r defnydd o reolau'r heddlu i staff sydd a mwy na 30 mlynedd o wasanaeth.

"Fe fydd hyn yn cael effaith ar ein dull o weithredu, ond rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau y bydd yr effaith ar ein gwasanaethau i'n cymunedau mor fach ag sy'n bosib."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific