British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 19 Ionawr 2011, 06:40 GMT
Refferendwm: Lansio'r ymgyrch Na yn swyddogol

Lansio'r ymgyrch Na
Cafodd yr ymgyrch Na ei lansio yn Nhrecelyn

Mae'r ymgyrch i berswadio pobl Cymru i bleidleisio yn erbyn rhoi mwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol wedi cael ei lansio'n swyddogol.

'Gwir Gymru' sy'n arwain yr ymgyrch 'Na' ac maen nhw wedi bod yn cyflwyno eu dadleuon yng nghlwb rygbi Trecelyn.

Yn ôl eu llefarydd, Rachel Banner, mae'r refferendwm yn "fwy na dim ond tacluso'r broses wleidyddol bresennol".

"Does dim angen mwy o ddeddfau arnom ni," meddai.

'Craffu'

"Yr hyn sydd ei angen ydi i Aelodau'r Cynulliad ganolbwyntio ar addysg, iechyd a'r economi er mwyn sicrhau y bydd Cymru yn ffynnu yn y dyfodol.

"Dydw i ddim yn meddwl y bydd mwy o ddeddfau yn cyflawni hynny.

"Ar hyn o bryd mae'r Pwyllgor Materion Cymreig, ein cynrychiolwyr etholedig yn San Steffan, yn craffu ar y broses o greu deddfau newydd.

"Os nad ydi'r Aelodau Seneddol yn rhan o'r hafaliad yna, pwy sy'n mynd i lenwi'r bwlch?

"Yr hyn gawn ni ydi deddfau sy'n cael eu creu ar frys, rhai gwael iawn a fydd yn arwain at lywodraethu gwael".

Dim arian

Ychwanegodd M Banner y byddai True Wales yn gwneud cais i gynrychiolo yr ymgyrch Na, ond na fyddan nhw'n derbyn y £70,000 sydd ar gael i arweinwyr y ddwy ymgyrch gan y Comisiwn Etholiadol.

Mae hynny'n golygu na fydd yr ymgyrch Ie yn derbyn yr arian chwaith.

Ni fydd y naill ochr na'r llall yn cael yr hawl i wneud darllediad gwleidyddol, nac i ddosbarthu taflenni i bob cartref yng Nghymru yn rhad ac am ddim.

Dywedodd: "Mae digon o'r arian y mae pobl Cymru wedi gweithio amdano wedi cael ei wario ar roi mwy o bŵer i wleidyddion.

Ychwanegodd y byddai cynyddu grym y Cynulliad yn rhan o'r "llwybr llithrig at annibyniaeth" gan ddweud:

"Mae'n bryd i ni roi stop ar drin pobl Cymru fel plant sydd ddim yn cael rhannu cyfrinachau dosbarth gwleidyddol y Bae ynglyn a'r datganoli radical sy'n dadfeilio."

Gostyngiad

Ychwanegodd llefarydd arall yr ymgyrch, Paul Matthews:

"Gosododd Llywodraeth y Cynulliad darged (dan enw arall) o gyrraedd 90% o lefel llewyrch y Deyrnas Unedig erbyn 2010.

"Yn lle hynny, er gwaetha' biliynau o bunnau o arian Ewrop i'n cymunedau tlotaf mae cyfoeth personol pobl Cymru wedi gostwng o 77.4% i 74.3% o gyfartaledd y DU rhwng 1999 a nawr."

Cafodd yr ymgyrch Ie, dan gadeiryddiaeth prif weithredwr Undeb Rygbi Cymru Roger Lewis, ei lansio bythefnos yn ôl.

Hanner nos ddydd Mawrth oedd y dyddiad cau i unrhyw garfan wneud cais i'r Comisiwn Etholiadol er mwyn sicrhau statws swyddogol fel ymgyrch 'Ie' a 'Na'.

Mae'r rheolau yn dweud na ellir cael un heb y llall a bydd y comisiwn yn dyfarnu cyn Chwefror 3.

Fe fydd y refferendwm yn cael ei gynnal ar Fawrth 3.REFFERENDWM
DIWRNOD Y CYFRI

NEWYDDION YR YMGYRCH
CEFNDIR
CYNULLIAD Y BOBOL
CF99
GWYLIWCH
LANSIO

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific