British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2011, 14:54 GMT
Fformiwla ariannol ddatganoledig 'yn annheg' i Loegr

Andrew Selous AS
Dywed Andrew Selous nad yw'r fformiwla bresennol yn addas a'i fod yn annheg ar Loegr

Mae un o Aelodau Seneddol Ceidwadol Lloegr wedi dweud bod y ffordd o benderfynu faint o arian cyhoeddus gaiff ei wario yng Nghymru yn annheg i Loegr.

Dywedodd Andrew Selous, cynorthwy-ydd i aelod cabinet, bod fformiwla newydd ar sail angen yn cynyddu'r gwariant yng Nghymru.

Nododd barcio am ddim mewn ysbytai a phresgripsiwn am ddim fel enghreifftiau o bolisïau sydd wedi cael eu cyflwyno gan weinyddiaeth ddatganoledig.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad eu bod nhw'n colli allan ar y fformiwla bresennol, Fformiwla Barnett, sy'n seiliedig ar boblogaeth.

"Mae gan bobl dlawd Lloegr yr un hawl i gael eu trin yn deg," meddai AS De Orllewin Sir Bedford.

Dywedodd mewn dadl yn Neuadd San Steffan ddydd Mawrth bod gwahaniaethau mewn ffioedd myfyrwyr yng Nghymru, Lloegr a'r Alban wedi bod yr hoelen olaf gan ddweud y byddai'n "herio unrhyw AS o Gymru neu'r Alban i ddweud bod hyn yn deg i'r Saeson".

Colled o £300m y flwyddyn

Fe wnaeth nodi bod Fformiwla Barnett yn 30 oed a bod angen fformiwla ar sail angen.

Byddai hynny yn ffafrio Lloegr ond nid Yr Alban.

Yn 2009 fe wnaeth yr Arglwydd Holtham gyhoeddi adroddiad ar ôl i Lywodraeth Glymblaid Llafur a Phlaid Cymru sefydlu comisiwn ar Ariannu a Chyllid y Cynulliad.

Nododd bod y fformiwla bresennol yn arwain at golled o £300 miliwn y flwyddyn i Gymru.

Mae gweinidogion Cymru wedi galw am system newydd sy'n ystyried angen gwariant Cymru.

Dywedodd gweinidog yn y Trysorlys yn y ddadl ddydd Mawrth, Justine Greening, bod Cymru yn cael ei hariannu'n deg a bod penderfyniadau am wariant iechyd ac ysgolion yn Lloegr i bob pwrpas yn gwarchod cyllideb Llywodraeth y Cynulliad.

Aeth ymlaen i ddweud y byddai Llywodraeth y DU yn aros tan ganlyniad y refferendwm ar fwy o bwerau i'r cynulliad ym mis Mawrth cyn penderfynu sut i ymateb i'r pwyntiau sydd wedi cael eu codi gan Gomisiwn Holtham.

Yn ôl AS Ceidwadol Bro Morgannwg Alun Cairns, sydd hefyd yn Aelod Cynulliad, dylai'r mater fod wedi cael ei daclo gan y Lywodraeth Lafur blaenorol.

Dywedodd Owen Smith, AS Llafur, bod Fformiwla Barnett wedi dyddio.

Dywedodd AS Plaid Cymru, Hywel Williams, bod ysgolion, ysbytai a gwasanaethau Cymru yn colli allan o ganlyniad i Fformiwla Barnett.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific