British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2011, 09:14 GMT
Bodelwyddan: Pryderon am yr iaith

Gwaith adeiladu (generig)
Gallai mwy o dai dreblu maint y pentref

Mae gwrthwynebwyr cynllun dadleuol, a allai dreblu maint Bodelwyddan ger Llanelwy, yn herio casgliadau Cyngor Sir Ddinbych am effaith y datblygiad posib ar y gymuned a'i Chymreictod.

Roedd tua 80 o bobl mewn cyfarfod cyhoeddus yn y pentre' nos Lun i drafod y sefyllfa - y chweched cyfarfod o'i fath mewn 18 mis.

Y tro hwn, canolbwynt y trafod oedd copi drafft a ddaeth i law Grŵp Gweithredu Datblygu Bodelwyddan.

Mae'r ddogfen - sy'n sail i ymgynghoriad fydd yn cychwyn ar Ionawr 26 - yn nodi mwy o fanteision nag anfanteision i'r ardal petai 1,700 o dai, siopau ac adnoddau cymunedol eraill yn cael eu codi yno.

Bydd ymateb i'r ddogfen yn cael ei gynnwys mewn ymgynghoriad cyffredinol i Gynllun Datblygu Lleol y cyngor, fydd yn cael ei drafod gan y cyngor llawn ar Ebrill 8.

'Diffygiol'

Ond roedd 'na anfodlonrwydd ynglŷn â chynnwys y ddogfen yn y cyfarfod cyhoeddus.

Mae'r grŵp gweithredu yn honni fod yr asesiad yn ddiffygiol ac nad yw'n adlewyrchu'n deg rôl yr iaith Gymraeg a'i diwylliant ym Modelwyddan.

Fe alwodd y grŵp ar i bawb oedd yn bresennol yn y cyfarfod i herio casgliadau'r ddogfen pan fydd yr ymgynghoriad yn dechrau.

Wrth ganmol y cyngor am gynnal yr asesiad - a chydnabod mai copi drafft oedd dan sylw - roedd ymgeisydd Plaid Cymru ar y rhestr ranbarthol ar gyfer etholiadau'r Cynulliad, Llyr Huws Gruffydd, yn feirniadol o'r adroddiad.

Dywedodd nad oedd yn cynnwys yr ystadegau angenrheidiol na'r dystiolaeth ddogfennol i gefnogi honiadau'r cyngor y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael mwy o effeithiau positif na negatif ar y gymuned leol.

Yr Eglwys Farmor, Bodelwyddan
Byddai 1,715 o dai yn cael eu codi ar dir ger yr Eglwys Farmor enwog

Roedd y grŵp gweithredu wedi gwahodd nifer o swyddogion ac aelodau'r cyngor i'r cyfarfod ond 'doedd neb wedi gallu dod.

Mae Bodelwyddan wedi cael ei enwi fel lleoliad strategol allweddol ar gyfer ailddatblygiad, fel rhan o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer y cyfnod 2006-2021.

Prinder tai

Petai'r cynllun yn cael ei dderbyn yn ei ffurf bresennol byddai 1,715 o gartrefi newydd yn cael eu codi ar dir ger yr Eglwys Farmor enwog, ynghyd ag unedau busnes a masnach, ysgol gynradd a chanolfan feddygol.

Mae 'na tua 900 o dai ym Modelwyddan ar hyn o bryd.

Bwriad y cynllun, medd y cyngor, yw ymateb i'r prinder tai yn yr ardal.

Er mwyn cwrdd ag anghenion yr ardal yn y dyfodol, mae'r cyngor yn credu bod angen darparu 7,500 o gartrefi newydd erbyn 2021.

Bydd ymgynghoriad y cyngor yn dechrau ar Ionawr 26 am chwe wythnos, a bydd copïau o'r ddogfen ar gael mewn llyfrgelloedd, siopau ac ar wefan Cyngor Sir Ddinbych.HEFYD
Treblu maint: Pentrefwyr yn trafod
29 Medi 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific