British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2011, 07:08 GMT
Gweld cynlluniau i weddnewid gorsaf Llandudno

Lluniau o Orsaf reilffordd Llandudno
Cafodd yr orsaf ei hadeiladu gyntaf yn 1858

Mae modd gweld cynlluniau i weddnewid gorsaf reilffordd Llandudno mewn arddangosfa gyhoeddus.

Petai'r cynlluniau yn cael eu cymeradwyo, bydd cyntedd ac ardal aros yr orsaf yn cael eu hailwampio, yn ogystal â darparu mwy o leoedd parcio, mwy o safleoedd ar gyfer beiciau, dau arhosfan bws a lle tacsis newydd.

Fe fydd 'na fynedfa cadair olwyn newydd yn yr orsaf, a bydd y dechnoleg ddiweddara'n cael ei defnyddio ar gyfer cynhyrchu ynni, fel medi dŵr glaw a phaneli solar.

Cafodd yr orsaf ei hadeiladu yn 1858 ac mae tua 270,000 o bobl yn ei defnyddio bob blwyddyn.

Mae'r cynlluniau yn brosiect ar y cyd rhwng Network Rail, Taith (Cyd-fwrdd Trafnidiaeth Gogledd Cymru), Cyngor Sir Conwy, Trenau Arriva Cymru a Llywodraeth y Cynulliad.

Gwireddu cynllun

Dywedodd Mark Langman, cyfarwyddwr llwybr Network Rail, bod hyn yn cael ei wneud o ganlyniad i ddeheuad i "drawsnewid y rheilffordd yng Nghymru".

"Petai'n cael ei dderbyn a'i gwblhau fe fydd yn welliant sylweddol i Landudno.

Llandudno
Mae Llandudno yn atyniad i filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn

"Mae cefnogaeth gan bobl y dref yn allweddol i wireddu'r cynlluniau yma," meddai "ac rydym yn croesawu'r cyfle i'r cyhoedd gael lleisio barn."

Fe fyddai strwythur gwreiddiol Fictorianaidd yr orsaf yn cael ei hadfer a'i hail ddatblygu.

"Mae Llandudno yn hwb trafnidiaeth allweddol gan gysylltu'r dref a gweddill y gogledd a thu hwnt," ychwanegodd Mr Langman.

"Gyda mwy a mwy o bobl yn defnyddio'r orsaf dros y blynyddoedd fe fydd y gwaith yma yn gwella'r ddarpariaeth ar eu cyfer ac fe fydd yr orsaf yn gynaliadwy.

Dweud eu dweud

Dywedodd arweinydd Cyngor Conwy, Dilwyn Roberts, y bydd y gwelliannau yn helpu pobl y dref sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ddyddiol yn ogystal ag ymwelwyr.

"Fe fydd yn hwb economaidd i'r ardal," meddai.

"Mae'n brosiect cyffrous i'r dref ac fe fydd y cyngor yn hynod o falch o fod yn rhan o'r cyfan."

Dywedodd Catherine Casey, rheolwr prosiect gyda Threnau Arriva Cymru y dylai pawb - dim ots am anabledd, rhyw, neu dras - gymryd rhan er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn cael eu gwasanaethu.

"Fe fydd y newidiadau yn arwain at orsaf sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif," ychwanegodd.

Mae modd gweld yr arddangosfa yn Venue Cymru ddydd Mawrth rhwng 1 a 4.30 pm, neu mae modd cysylltu gyda Network Rail am fwy o wybodaeth.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific