British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 17 Ionawr 2011, 06:53 GMT
Awtistiaeth: Angen mwy o gymorth

Logo Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru
Mae'r arolwg yn awgrymu bod angen mwy o gefnogaeth

Dywed adroddiad newydd fod mwyafrif pobl Cymru sydd ag awtistiaeth yn credu nad oes ateb i'w anghenion.

Mae'r adroddiad gan Gymdeithas Awtistiaeth Cymru (NAS Cymru) yn dweud bod 54% o oedolion sydd â'r cyflwr yn credu hynny er bod llawer o waith da wedi cael ei wneud.

Ymhlith gwendidau'r system, medd yr adroddiad, y mae prinder dealltwriaeth broffesiynol o'r cyflwr, diffyg gwasanaethau, a system anhyblyg.

Mae canlyniadau'r arolwg - dan y teitl "Ein Bywyd - Ein Dewis: Llunio Gwasanaethau Awtistiaeth yng Nghymru" - yn awgrymu fod:-

• 58% yn credu bod y broses ddiagnostig yn rhy hir gyda 10% yn dweud eu bod wedi ceisio am ddiagnosis am ddeng mlynedd;

• 26% o rieni a gofalwyr wedi derbyn asesiad gofal a dim ond 52% o'r rheini wedi derbyn cefnogaeth o ganlyniad;

• 30% o oedolion gyda'r cyflwr yn dweud nad ydyn nhw'n gwybod lle i gael cefnogaeth.

'Gwelliant'

Dywedodd Prif Weithredwr y Gymdeithas Awtistiaeth Cenedlaethol, Mark Lever:

"Er gwaetha' gwelliant yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf, mae ein hymchwil yn dangos dirfawr angen am fwy o gefnogaeth.

"Rydym yn gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd yn ariannol, ond gall peidio helpu pobl yn gynnar olygu bod eu hanghenion yn cynyddu sy'n golygu mwy o gost yn y tymor hir."

Mae'r adroddiad yn dangos sawl esiampl o ymarfer da ar draws Cymru, ac mae NAS Cymru wedi annog Llywodraeth y Cynulliad i ddefnyddio'r adroddiad i ehangu'r gwaith da.

Adolygiad

Dywedodd Rebecca Evans - Swyddog Polisi NAS Cymru:

"Mae'r adroddiad yn seiliedig ar yr astudiaeth fwyaf erioed o'r rhai sydd â chyflwr awtistiaeth ar draws Cymru, ac mae'n dangos yn glir nad yw llawer yn derbyn y cymorth sylfaenol y maen nhw ei angen.

"Tra ein bod yn falch o ddangos esiamplau o waith da, beth sydd angen nawr yw i bobl dderbyn y cymorth angenrheidiol."

Wrth i Lywodraeth y Cynulliad baratoi i adolygu eu strategaeth ar y mater, mae NAS Cymru yn galw am ymroddiad gan Lywodraeth y Cynulliad i roi'r arian sydd ei angen ar awdurdodau lleol i gynnig y gefnogaeth i bobl ag awtistiaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad nad oedden nhw wedi cael amser i edrych ar yr adroddiad yn fanwl ac felly'n methu gwneud sylw arno.

Ond fe ychwanegon nhw fod y strategaeth gafodd ei chyhoeddi yn 2008 yn arloesol ac wedi cael cefnogaeth ariannol gan Lywodraeth y Cynulliad.

Dywedon nhw fod gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu a gwella gwasanaethau a gofal i bobl sydd ag awtistiaeth a'u teuluoedd.HEFYD
Awtistiaeth: Traean 'heb incwm'
18 Tach 09 |  Newyddion
Awtistiaeth: 'Angen mwy o help'
19 Mai 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific