British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 15 Ionawr 2011, 10:29 GMT
Cymuned wledig yn codi mast

Mast ffonau symudol
Mastiau: 'O fudd i'r gymuned am flynyddoedd i ddod'

Mae pobl ardal wledig yng Ngheredigion wedi cael sêl bendith i godi eu mast eu hunain gan nad oes modd defnyddio ffonau symudol yno.

Hwn fydd un o'r cynlluniau cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Mae Fforwm Cymunedol Ger-y-Gors wedi sefydlu cwmni nid-er-elw i fod yn gyfrifol am y mast ac wedi derbyn grant o £164,542 i wneud y gwaith.

Bydd y mast ym mhentref Ystrad Feurig yn galluogi pobl yn ardal Pontrhydfendigaid i ddefnyddio ffonau symudol.

Bydd y mast yn weithredol erbyn diwedd y flwyddyn ac yn cael ei rentu i gwmnïau ffonau oedd wedi dweud bod y syniad o godi mast yn "anghynaladwy yn fasnachol".

Bydd y fforwm nawr yn gwneud cais am arian ar gyfer dau fast arall yn yr ardal.

'Cynllun pwysig'

Dywedodd Duncan Taylor, cadeirydd Fforwm Cymunedol Ger-y-Gors, y bydd y prosiect o fudd i'r 1,500 o bobl yn ardal Pontrhydfendigaid, sydd wedi "diflasu" am nad oedd modd defnyddio'r ffonau.

"Rydyn ni'n credu fod hwn yn gynllun pwysig o safbwynt economeg gymdeithasol fydd o fudd i'n cymuned am flynyddoedd i ddod.

"Bydd yn rhoi tawelwch meddwl i'r bobl leol ac i ymwelwyr sy'n defnyddio llwybrau cerdded mewn ardal lle nad oes ffonau arferol ar gael.

"Bydd hefyd yn dod â band eang cyflym i'r gymuned amaethyddol".

Dywedodd y byddai incwm rhent o gwmnïau ffôn yn talu am gost cynnal a chadw'r mast.

Yn ôl Diane Davies, swyddog gweinyddol Pafiliwn y Bont ym Mhontrhydfendigaid, "Bydd y mastiau'n gaffaeliad mawr i'r ardal."

Mae'r cynllun yn rhan o brosiect gwerth £1.1m yng Ngheredigion, wedi ei ariannu gan Lywodraeth y Cynulliad a'r Undeb Ewropeaidd.HEFYD
Pentrefwyr i godi mast eu hunain
01 Medi 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific