British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 11 Ionawr 2011, 19:46 GMT
Fydd modd newid trefn rhoi organau?

Cerdyn rhoddwr
Fe fydd cyhoeddiad y Gweinidog Iechyd ddydd Mercher

Mae BBC Cymru yn deall y gallai cais Llywodraeth y Cynulliad i newid y system rhoi organau fod yn "anghyfreithlon".

Eisoes mae Edwina Hart, y Gweinidog Iechyd, wedi cyflwyno cais drafft ar gyfer pwerau i'r cynulliad cyn newid y system bresennol.

Ond mae BBC Cymru yn deall y gallai gwrthwynebiad cyfreithiol rwystro'r cynulliad rhag cyflwyno'r system newydd sy'n golygu y bydd pobl nodi os nad ydyn nhw am roi eu horganau.

O dan y drefn bresennol mae angen i bobl gytuno i roi organau ar ôl iddyn nhw farw.

Deellir bod y Twrnai Cyffredinol yn rhan o drafodaethau sy'n ystyried a yw'r cais yn dod o dan yr adran iechyd - sydd wedi ei datganoli - neu a yw'n ymwneud â rhyddid yr unigolyn a hawliau dynol, materion sy ddim wedi eu datganoli.

Dadleuon

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad eu bod yn dal i aros am fanylion y dadleuon yn erbyn newid y drefn.

Maen nhw hefyd wedi dweud bod y pryderon yn rhai diweddar wedi misoedd o drafodaethau.

Os yw'r cyngor cyfreithiol o blaid hawliau dynol, fydd dim modd i Lywodraeth y Cynulliad newid y system yng Nghymru.

Roedd disgwyl i Ms Hart wneud cyhoeddiad am y cais drafft ddydd Mawrth ond cafodd hyn ei ohirio tan ddydd Mercher.

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi nodi nad yw'n glir a fyddai'r cynulliad yn meddu ar bwerau newydd hyd yn oed os oes pleidlais Ie mewn refferendwm ar fwy o bwerau.

'Iechyd'

"Drwy ddod â'r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig ymlaen, mae Llywodraeth y Cynulliad yn credu bod rhoi organau yn fater iechyd," meddai Llywodraeth y Cynulliad.

"Mae cydsynio rhoi organau yn rhan o fater ehangach defnyddio meinwe dynol ar gyfer unrhyw bwrpas ond fe mae Deddf Llywodraeth Cymru yn disgrifio'n eang y materion ehangach.

"Rhaid i faterion fod yn berthnasol i un neu fwy o feysydd Atodlen 5 Deddf Llywodraeth Cymru ac mae Llywodraeth y Cynulliad yn credu bod defnyddio organau ar gyfer trawsblaniad yn fater sy'n berthnasol i iechyd a gwasanaethau iechyd."

Mae'r Gymdeithas Feddygol, Coleg Brenhinol y Nyrsys ac elusennau fel Sefydliad y Galon a Sefydliad Aren Cymru yn cefnogi'r cais drafft am bwerau.

'Cwestiwn'

"Y rheswm y cafodd cyhoeddiad y gweinidog ei ohirio oedd oherwydd ein bod yn aros am gadarnhad Llywodraeth San Steffan y byddan nhw'n ceisio cael craffu cynddeddfwriaethol," meddai Llywodraeth y Cynulliad.

"Mae 'na gwestiwn a yw cydsynio i roi organau yn berthnasol yn unig i faes iechyd ac rydym yn parhau i aros cyn cael gwybod beth yw union bryderon Llywodraeth San Steffan a'r Twrnai Cyffredinol.

"Dechrau'r broses yw'r craffu cynddeddfwriaethol ac rydym yn cydnabod bod hwn yn bwnc sensitif."

Dywedodd eu bod wedi treulio amser yn casglu barn y cyhoedd am y pwnc ac "nad oedd unrhyw fwriad i ruthro i unrhyw system newydd yng Nghymru".HEFYD
Cais i newid y drefn gofrestru
10 Ion 11 |  Newyddion
Angen mwy o organau
24 Medi 10 |  Newyddion
Hwb i newid system rhoi organau
08 Gorff 10 |  Newyddion
Organau: Newid y drefn bresennol?
19 Medi 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific