British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 11 Ionawr 2011, 14:46 GMT
'Ddim yn gorfod ariannu S4C'

S4C, sgrin BBC
Mae yna ymrwymiad i ddarparu Pobol y Cwm mewn clirlun erbyn 2011

Mae Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, Mark Thompson, wedi gwadu bod Llywodraeth San Steffan wedi gorfodi'r gorfforaeth i ariannu S4C yn y dyfodol.

Dywedodd wrth y Pwyllgor Materion Cymreig sy'n ymchwilio i ddyfodol S4C mai "cytundeb yn hytrach na gorfodaeth oedd hyn" a bod annibyniaeth S4C yn rhan ganolog o'r cytundeb.

Wrth roi tystiolaeth gerbron Aelodau Seneddol dywedodd y byddai craffu manwl ar faint o arian y drwydded deledu fydd yn cael ei wario ar S4C.

Ym mis Hydref cyhoeddodd y llywodraeth mai'r BBC fyddai'n bennaf gyfrifol am gyllido S4C ar ôl 2015.

Roedd ffrae wleidyddol wrth i arweinwyr pedair prif blaid Cymru ysgrifennu at y Prif Weinidog, David Cameron, yn gofyn am adolygiad annibynnol o ddyfodol S4C.

O ran ariannu S4C dywedodd Mr Thompson y byddai'r gorfforaeth yn dilyn strategaeth debyg i'r un bresennol, "edrych ar gyfnod o flynyddoedd yn lle trefnu cyllid blynyddol."

'Arbedion'

Yr her i S4C, meddai, "yw defnyddio'r adnoddau sydd ar gael a rhoi y gwerth am arian gorau i'r gynulleidfa."

Wrth ymateb i bryder rhai Aelodau Seneddol ynglŷn â chyllid S4C, dywedodd Menna Richards, Cyfarwyddwr BBC Cymru, fod pob darlledwr yn "wynebu cyfnod o arbedion".

Ynghynt ddydd Mawrth cyhoeddodd y BBC fanylion am gytundeb fyddai'n golygu y bydd holl raglenni'r BBC ar gyfer S4C ar gael ar wasanaeth iPlayer y BBC cyn bo hir.

Mae'r datblygiad yn rhan o gytundeb rhwng Awdurdod S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC ar gyfer y ddwy flynedd nesaf.

Cyfeirio y mae'r cytundeb at ddyletswydd statudol y BBC i ddarparu o leiaf 10 awr o raglenni'r wythnos i S4C (520 awr dros y flwyddyn) wedi eu cyllido o ffi'r drwydded.

Mae'r cytundeb yn golygu y bydd Pobol y Cwm mewn clirlun erbyn diwedd 2011.

Ymhlith y newidiadau eraill mae sefydlu Cyd-Fwrdd Adolygu Newyddion fydd yn trafod perfformiad a datblygiad strategol gwasanaeth Newyddion y BBC ar S4C.

Bydd brandio'r holl raglenni a ddarperir gan y BBC yn cael ei wella fel y bydd hi'n haws i'r sawl sy'n talu ffi'r drwydded wybod pa raglenni sy'n cael eu cyllido o ffi'r drwydded.

£19.4 miliwn

Mae'r cytundeb hefyd yn cadarnhau llai o gyllid ar gyfer y 10 awr o raglenni wythnosol, o £23.5 miliwn yn 2010-11 i £19.4 miliwn yn 2012-13.

Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C gymeradwyodd y cytundeb ym mis Rhagfyr 2010.

Daw i rym ar unwaith gan ddisodli'r cytundeb rhwng 2007 a 2009.

Dywedodd Syr Michael Lyons, Cadeirydd Ymddiriedolaeth y BBC: "Mae'r bartneriaeth ddiwygiedig hon yn adeiladu ar ein perthynas gref ag S4C ac mae'n sail i ymrwymiad hirsefydlog y BBC at ddarlledu yn yr iaith Gymraeg."

Syr  Michael Lyons
Syr Michael Lyons: Y bartneriaeth yn sail "i ymrwymiad hirsefydlog y BBC at ddarlledu yn yr iaith Gymraeg."

Dywedodd Elan Closs Stephens, Ymddiriedolwr Cenedlaethol y BBC dros Gymru: "Mae'r cytundeb hwn yn rhoi sicrwydd o gyllid y BBC tuag at gynhyrchu rhaglenni dros y ddwy flynedd nesaf, gan ddarparu cynnwys a werthfawrogir gan gynulleidfaoedd Cymraeg.

"Bydd yn mynd â ni at 2013 pan fydd y trefniadau newydd a amlinellwyd yn y setliad diweddar ar ffi'r drwydded yn cael eu cyflwyno.

"Ar hyn o bryd mae'r trefniadau hyn yn destun trafod rhwng yr ymddiriedolaeth, S4C a'r Adran Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon."

Mae Rheon Tomos, Is-Gadeirydd Awdurdod S4C, wedi dweud: "Edrychwn ymlaen at weithio mewn partneriaeth â'r BBC a bydd y darpariaethau newydd yn y cytundeb yn ein helpu i feithrin y berthynas glòs sydd eisoes yn bodoli rhyngon ni.

"Mae ein gwylwyr yn dweud wrthym fod darparu rhaglenni o safon yn rhoi S4C wrth galon diwylliant Cymru ac mae'n hanfodol cynnal yr iaith Gymraeg.

"Bydd ein cytundeb â'r BBC yn hollbwysig wrth i ni gyflawni'r amcanion hyn."HEFYD
S4C: Dim cais am adolygiad barnwrol
10 Ion 11 |  Newyddion
S4C: Manylion y cydweithio
21 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: 'Pryder am annibyniaeth'
21 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific