British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 11 Ionawr 2011, 11:14 GMT
Pobl 'yn fodlon talu mwy am blismyn'

Plismon

Yn ôl arolwg gan Heddlu Dyfed Powys, byddai pobl yn fodlon talu mwy o dreth cyngor os fyddai hynny'n golygu cael mwy o heddlu ar y stryd.

Roedd yr arolwg - gafodd ei gynnal ym mis Tachwedd y llynedd - wedi gofyn i drigolion pa feysydd ddylai gael eu hamddiffyn rhag toriadau.

Roedd 75% o'r rhai a holwyd yn dweud y dylid cadw heddlu ar y strydoedd a'u hamddiffyn rhag toriadau, ac 84% yn datgan eu bodlonrwydd i dalu 15 ceiniog yn fwy o dreth cyngor i sicrhau bod hynny'n digwydd.

Arbedion

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys, Jackie Roberts:

"Mae'r gyllideb a bennwyd ar gyfer yr heddlu a newidiadau yn y grantiau ddaw o'r llywodraeth yn golygu bod rhaid i ni wneud arbedion sylweddol.

Nifer a holwyd = 355
75% am weld nifer y plismyn yn aros yr un fath
84% yn fodlon talu 15c yn fwy o dreth cyngor
98% am gadw record troseddau isel yr ardal
Arolwg gan IPSOS Mori rhwng Tachwedd 25 a Rhagfyr 3, 2010

"Rhaid i ni newid ein ffordd o weithio ac adolygu ein gwasanaethau tra'n cadw ein record gref ar lefel isel o droseddu a lefel uchel o ddatrys troseddau.

"Roeddem ni hefyd am ganfod pa mor barod fyddai'r trigolion i dalu 15 ceiniog yn ychwanegol yw wythnos yn eu treth cyngor.

"Mae'r canlyniadau'n dangos fod plismona rheng flaen mor bwysig i bobl sy'n byw yn ardal Heddlu Dyfed Powys fel eu bod yn fodlon talu mwy.

"Maen nhw hefyd yn dangos bod ein gwaith i symleiddio prosesau gwaith swyddfa yn cyd-fynd â barn y cyhoedd ynglŷn â lle y dylem chwilio am arbedion."HEFYD
Pennaeth yn rhybuddio am doriadau
16 Meh 10 |  Newyddion
Heddlu: Rhybudd am doriadau
20 Gorff 10 |  Newyddion
Rhybudd am effaith toriadau
26 Awst 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific