British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 10 Ionawr 2011, 08:16 GMT
Buddsoddi mewn technoleg symudol

Ffonau symudol
Mae maes technoleg ffonau symudol yn ehangu'n gyflym.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cyhoeddi cynllun i sefydlu canolfan ragoriaeth fydd yn manteisio ar dechnolegau symudol arloesol.

Bydd y Ganolfan Ragoriaeth mewn Cymwysiadau a Gwasanaethau Symudol (CEMAS), werth £4.9 miliwn, yn cael ei lleoli ym Mhrifysgol Morgannwg, Trefforest.

Cefnogir y fenter gyda £2.4m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Cydgyfeirio'r Undeb Ewropeaidd drwy Lywodraeth y Cynulliad.

Bydd y ganolfan yn gyfle i fusnesau llai i brofi, dylunio, datblygu a diogelu'r broses o greu gwasanaethau a chymwysiadau newydd ar gyfer ffônau symudol.

'Sector pwysig'

Dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog Ieuan Wyn Jones:

"Dyma fuddsoddiad sylweddol mewn technoleg symudol y 21ain ganrif - buddsoddiad yn nyfodol ein heconomi ac yn enghraifft arall o gydweithio llwyddiannus rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru, prifysgolion a'r sector preifat.

"Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yw un o'r sectorau pwysig rydyn ni'n eu nodi yng nghynllun radical newydd y llywodraeth hon i ddatblygu ein heconomi, Adnewyddu Economaidd: cyfeiriad newydd.

"Mae'n sector sy'n cynnig potensial mawr ar gyfer ei ddatblygu yn y dyfodol.

"Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi busnesau bach a chanolig sy'n gweithredu yn y diwydiannau twf uchel Technoleg Gwybodaeth, yn enwedig y rhai sy'n canolbwyntio ar greu cynnwys, gwasanaethau a chymwysiadau arloesol."

Yr oes ddigidol

Ieuan Wyn Jones AC
Dyma fuddsoddiad sylweddol mewn technoleg symudol y 21ain ganrif
Ieuan Wyn Jones AC

Fel rhan o'r fenter, bydd rheolwr masnachol yn cynorthwyo busnesau i ganfod cyfleoedd yn y farchnad, arddangos cynnyrch i ystod eang o gwmnïau telathrebu sy'n bodoli eisoes a helpu i sicrhau bod eu cynhyrchion yn cyrraedd eu marchnadoedd penodol.

Mae creu'r Ganolfan yn dilyn cyhoeddiad y mis diwethaf yn fframwaith Cyflawni Cymru Ddigidol, sy'n manteisio ar gyfleoedd yr oes ddigidol.

Bydd y polisi yn cefnogi agweddau allweddol o'r agenda digidol - yn cynnwys adeiladu economi ddigidol ffyniannus a chystadleuol - ac yn ategu at yr adroddiad Prydain Ddigidol gan Lywodraeth San Steffan.

'Llwyfan unigryw'

Dywedodd yr Athro Khalid Al Begain, Cyfarwyddwr y Ganolfan, "Am y tro cyntaf, gall busnesau bach a chanolig ac arloeswyr gwasanaethau allanol gyfrannu at y cynnig o gymwysiadau a gwasanaethau - ond dim ond os ydyn nhw'n cael mynediad i gymorth a'r seilwaith priodol.

"Mewn ymateb i'r angen amlwg yma, bydd y Ganolfan Ragoriaeth mewn Cymwysiadau a Gwasanaethau Symudol yn darparu llwyfan unigryw ar y we yn ogystal â seilwaith telathrebu, gan alluogi arbenigwyr academaidd i gynorthwyo busnesau llai eu maint yn y 'rhanbarth cydgyfeirio' i greu, datblygu, a phrofi cymwysiadau a gwasanaethau arloesol cyn eu lansio i'r farchnad."

"Bydd y Ganolfan yn ymestyn ei gwasanaethau i gwsmeriaid o bob sector, gan gynnwys Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, busnes, iechyd, trafnidiaeth, a gwasanaethau diogelwch yn y 'rhanbarth cydgyfeirio' i ddarparu atebion technoleg symudol sy'n gwella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd."

Staff

Mae rhaglen waith y Ganolfan yn cynnwys cynnal sesiynau ymwybyddiaeth i roi gwybod i fusnesau am y technolegau symudol diweddaraf ac i archwilio cyfleoedd ar gyfer gwella eu gwaith trwy gymwysiadau symudol.

Bydd hefyd yn ymgysylltu â busnesau llai yn y broses o droi syniadau yn gynhyrchion a mynd â nhw i'r farchnad.

Bydd y Ganolfan yn penodi saith o weithwyr yn ychwanegol at y staff presennol er mwyn darparu gwasanaeth i fusnesau yn y 'rhanbarth cydgyfeirio' yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd.HEFYD
Buddsoddi £26 miliwn mewn sgiliau
14 Hyd 10 |  Newyddion
£13m i 'gystadlu'n effeithiol'
05 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific