British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 4 Ionawr 2011, 07:51 GMT
Heddlu'r De yn rhan o gynllun peilot

Heddlu De Cymru

Bydd Heddlu De Cymru yn un o wyth o heddluoedd Cymru a Lloegr fydd yn rhan o gynllun peilot i gynorthwyo'r rhai sy'n diodde' o droseddau gwrth gymdeithasol.

Bwriad cynllun y Swyddfa Gartref yw adnabod ac amddiffyn y rhai sydd â risg o ddiodde' troseddau o'r fath yn gynt.

Bydd yn newid y modd y mae heddluoedd yn ymateb i alwadau, ac yn cyflwyno system wy effeithiol o gofnodi cwynion.

Daw'r cynllun yn sgil marwolaeth Fiona Pilkington a laddodd ei hun a'i merch anabl yn dilyn blynyddoedd o gam-drin.

Am ddeng mlynedd bu gang o lanciau yn eu gwawdio a thaflu cerrig, wyau a blawd at eu cartref.

Technoleg

Bydd y cynlluniau yn Ne Cymru, Avon a Gwlad yr Haf, Sir Caergrawnt, Sir Gaerlŷr, Sir Lincoln, Llundain a Gorllewin Mercia yn rhedeg tan fis Gorffennaf.

Un bwriad arall yw siarad gyda chymunedau er mwyn adnabod materion sy'n achosi fwyaf o niwed i unigolion a chymunedau, a sut i'w taclo medd y Swyddfa Gartref.

Dywedodd y Gweinidog Atal Troseddu, James Brokenshire: "Nid yw'n dderbyniol bod y rhai sydd fwyaf angen help naill ai'n disgyn drwy'r rhwyd neu'n cael eu hanwybyddu.

"Mae'r dechnoleg yn bodoli sy'n caniatáu i asiantaethau gyflwyno gwell modd o ddelio gyda chwynion ac o rannu gwybodaeth - mae angen ei defnyddio.

"Mae'n hanfodol bod y rhai sy'n gofyn am help yn cael eu clywed, a bod rhywun yn gweithredu ynglŷn â'u cwynion yn syth."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific