British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 4 Ionawr 2011, 06:52 GMT
Cais am orsaf ynni newydd £400m sy'n llosgi gwastraff

Darlun artist o'r orsaf newydd a lunwyd wedi ymgynghoriad lleol
Darlun artist o'r orsaf newydd a lunwyd wedi ymgynghoriad lleol

Mae cais cynllunio ar gyfer gorsaf bŵer newydd sy'n creu ynni o wastraff ger Merthyr Tudful wedi cael ei gyflwyno.

Honnir y gallai prosiect £400 miliwn Brig y Cwm greu 650 o swyddi adeiladu.

Fe fydd y cais yn cael ei ystyried gan Gomisiwn Cynllunio Seilwaith (IPC).

Yn ôl cwmni Covanta Energy fe fydd digon o ynni yn cael ei gynhyrchu ar y safle ar gyfer holl gartrefi ardaloedd Merthyr Tudful a Chaerffili.

Ond mae Cyfeillion y Ddaear yn honni y bydd yn "tanseilio" ymdrechion i gwtogi gwastraff ac annog ailgylchu.

Mae'r IPC yn gorff annibynnol sy'n edrych ar geisiadau cynllunio sydd o bwys cenedlaethol ac yn amrywio o orsafoedd ynni i reilffyrdd.

Blynyddoedd

Fe fydd ganddo fis i benderfynu derbyn neu wrthod y cais a fydd wedyn yn destun ymgynghoriad pellach cyn cael y caniatâd terfynol.

Gall y broses yma gymryd hyd at flwyddyn a gallai fod yn dair blynedd wedyn cyn y gallai'r orsaf fod yn agor.

Mae 'na bron i ddwy flynedd ers i'r cynlluniau gwreiddiol ar gyfer y safle gael eu crybwyll.

Mae Covanta eisoes wedi cynnal ymgynghoriad gyda'r gymuned leol yn ystod y llynedd ac mae maint y safle, i'r gorllewin o Fochriw yng Nghwm Rhymni a drws nesaf i safle gwaith glo brig Ffos-y-Fran, wedi ei leihau.

Roedd y cwmni yn awyddus i ystyried pryderon y trigolion lleol o ran allyriadau, arogl a llwch yn ogystal â chynnydd mewn traffig a gwaredu gwastraff.

Ond yn eu datganiad amgylcheddol dywed y cwmni nad oes 'na "effaith sylweddol o bwys".

'Newyddion ofnadwy'

Fe fydd hyn yn tanseilio unrhyw ymdrechion i dorri ar wastraff ac i hybu ailgylchu
Mike Birkin

Mae'r cwmni hefyd wedi ystyried cynllun y gwaith er mwyn iddo weddu i'r dirwedd leol.

Gobaith y cwmni datblygu yw creu swyddi ar gyfer 65 o bobl yn llawn amser a thrin tua 750,000 tunnell o wastraff na ellir ei ailgylchu bob flwyddyn.

Bydd yn ddigon i gynhyrchu 70 mega wat o drydan ar gyfer 180,000 o dai.

Yn ôl y cwmni fe fydd tri chwarter y gwastraff yn cyrraedd y safle ar drên "o sawl lleoliad" yng Nghymru.

Ond dywedodd Mike Birkin o Gyfeillion y Ddaear bod hyn yn "newyddion ofnadwy" i bobl leol ac i'r amgylchedd.

"Bydd rhaid i'r safle losgi miloedd o dunelli o ddeunyddiau bob blwyddyn er mwyn bod yn gost-effeithiol.

"Fe fydd hyn yn tanseilio unrhyw ymdrechion i dorri ar wastraff ac i hybu ailgylchu.

"Mae'r math yma o safleoedd yn creu llai o swyddi na chanolfannau ailgylchu a fydd hefyd yn cael effaith ar yr economi."

Mae'r cwmni yn dweud mai dim ond gwastraff na ellir ei ailgylchu a fydd yn cael ei drin ar y safle a ddaw o'r sector gyhoeddus a phreifat yng Nghymru.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific