British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 4 Ionawr 2011, 07:08 GMT
Cais i godi ysgol Gymraeg newydd yn Wrecsam

Safle'r ysgol newydd
Mae rhai o'r trigolion lleol yn anhapus gyda'r lleoliad

Mae pwyllgor cynllunio cyngor yn trafod amlinelliad cais codi ysgol gynradd Gymraeg newydd yn Wrecsam.

Eisoes mae rhai pentrefwyr yng Ngwersyllt wedi dweud eu bod yn anfodlon ar y lleoliad ac mae gwrthwynebwyr wedi dweud na ddylid codi'r adeilad ar dir gwyrdd Parc Gwledig Dyfroedd Alun.

Ond mae'r pwyllgor addysg wedi yn dweud mai'r safle ydi'r un mwyaf addas.

Mae'n gynllun gwerth £5.9 miliwn fydd yn ateb y galw cynyddol am addysg Gymraeg yng ngogledd y sir.

Defnydd cymunedol

Bydd lle yn yr ysgol ar gyfer 210 o ddisgyblion a'r bwriad yw ei hagor o fewn tair blynedd.

Mae'r cais yn cynnwys dau gae chwarae fydd hefyd yn cael eu defnyddio gan y gymuned leol.

Dywedodd yr awdurdod addysg nad oedd 'na amser i wastraffu.

Ym mis Hydref dywedodd John Davies, Prif Swyddog Dysgu Cyngor Sir Wrecsam, nad oedd safle arall addas ar gael.

Ysgol Gwersyllt
Mae rhai rhieni yn poeni na fydd arian ar gael i wella adnoddau'r ysgol cyfrwng Saesneg

"Doedd y safleoedd eraill ddim yn ddigon mawr ... nid y cyngor oedd yn berchen arnyn nhw.

"Mi gasglon ni mai hwn oedd y tir gorau."

Roedd y cyngor, meddai, wedi ystyried dau o'r opsiynau yr oedd y gwrthwynebwyr wedi eu crybwyll, symud i ardal Brymbo gan fod nifer o dai newydd yno neu ehangu un o ysgolion presennol Gwersyllt a chynnig ffrwd Gymraeg.

"O ran Brymbo mae lle wedi ei glustnodi ar gyfer ysgol gynradd ond mae safle'r ysgol bresennol sydd yna sydd mewn cyflwr gwael iawn ac mae 'na ddigon o lefydd ar gyfer disgyblion lleol yn Ysgol Bryn Tabor yng Nghoedpoeth.

"O ran estyn yr ysgol yng Ngwersyllt, doedd y safle ddim yn ddigon mawr."

'Integredig'

Roedd y gwrthwynebwyr yn ofni bod y buddsoddiad mewn addysg Gymraeg ar draul gwella adeiladau ac adnoddau ysgolion cyfrwng Saesneg Gwersyllt.

Ond fe ddywedon nhw eu bod o blaid yr egwyddor o ehangu addysg Gymraeg.

"Rydan ni'n teimlo bod 'na gyfle i gael darpariaeth integredig, Cymraeg a Saesneg ar yr un safle," meddai'r Cynghorydd Ted George.

Dywedodd Mr Davies ei fod yn ymwybodol y byddai 'na densiynau gan fod Ysgol Gwersyllt mewn cyflwr gwael ac maen nhw wedi gwneud cais i Lywodraeth y Cynulliad am arian i wella'r adeiladau.

Mae'r cyngor wedi pwysleisio y bydd 'na ymgynghoriad llawn wrth i'r broses gynllunio fynd rhagddi.HEFYD
'Anfodlon am safle ysgol'
22 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific