British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 31 Rhagfyr 2010, 06:36 GMT
Anrhydeddau Blwyddyn Newydd i ddegau o Gymry

Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Gareth Vaughan
Ymunodd Gareth Vaughan 'r undeb pan oedd yn 15 oed

Mae dwsinau yng Nghymru yn dathlu fore Gwener am eu bod ar Restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd.

Yn derbyn yr MBE y mae Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Gareth Vaughan, am ei gyfraniad i fyd amaeth.

"Rwy'n falch iawn i dderbyn yr anrhydedd ar ran holl staff yr undeb sy mor ymroddedig."

Yn 2008 cafodd y ffermwr o ardal Y Drenewydd ei ethol yn llywydd yr undeb am y pumed tro yn olynol.

Dywedodd ei fod yn ddyledus i Glwb Ffermwyr Ifanc Llangurig, yr ymunodd eg ef ar ôl gadael yr ysgol yn 15 oed, ac i'r undeb "am fod yno i mi ar ôl i mi wastraffu fy nyddiau ysgol".

Mae'n ffermio 862 o erwau gyda'i wraig, Audrey, ei ferch a'i fab-yng-nghyfraith yn Nolfor ger Y Drenewydd.

"Rwy mor ddyledus i'r teulu sydd wedi gofalu am y cartre tra 'mod i'n gwneud y gwaith undeb."

'Yn arbennig'

Ymhlith y rhai sy'n cael CBE mae Carole Evans o Rydaman, Pennaeth y Ganolfan Gyswllt yn yr Asiantaeth Drwyddedau Gyrwyr a Cherbydau yn Abertawe.

Yn derbyn yr OBE y mae Tom Davies o Benarth, Bro Morgannwg, Pennaeth Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yng Nghymru, am wasanaeth cyhoeddus.

Mae Mrs Morwen Pugh, cyfarwyddwr cerddorol a chyfeilyddes Côr Meibion Talgarth, yn cael yr MBE am ei chyfraniad i gerddoriaeth.

Mrs Morwen Pugh
'Yn arbennig iawn': Mrs Morwen Pugh

Roedd Mrs Pugh, 83 oed o Ystalyfera, yn athrawes gerdd cyn ymddeol a hi sefydlodd y côr yn 1969 wedi "sgyrsiau anffurfiol" â rhai o'u "bechgyn oedd am ganu a chael hwyl".

"Dwi ffaelu credu'r peth. Dwi ar ben fy nigon.

"Dwi wedi joio arwain y côr ers dros 40 mlynedd.

"Y bois sy'n cadw fi i fynd.

"Dwi'n mynd i bara i wneud hyn tan mod i'n cwympo - y diweddglo gorau i mi fyddai cwympo o'u blaenau nhw!"

Dywedodd ysgrifennydd y côr, Richard Williams (Dicky Derw): "Rydym mor falch ohoni. Mae'n arbennig iawn.

"Mae'n llawn egni, yn frwdfrydig ac yn barod iawn i fynd i'r afael â gweithiau newydd".

'Sioc fawr'

Mae Peter Walker yn cael yr MBE am wasanaeth i griced.

Chwaraeodd i Forgannwg am 17 o flynyddoedd ac roedd yn aelod o'r tîm enillodd Bencampwriaeth y Siroedd ym 1969.

Roedd yn llywydd y clwb am ddwy flynedd cyn ymddiswyddo fis Tachwedd oherwydd "pryderon mawr" am newidiadau staffio yn y clwb.

Dywedodd Mr Walker: "Mae hyn yn sioc fawr.

"Mae'n anrhydedd i griced ... os gwnes i rywbeth i gyfrannu i'r gamp a hon yw'r wobr, dwi'n hapus iawn."

Peter Walker
Mae Peter Walker yn cael yr MBE am wasanaeth i griced

Wrth sôn am ei ymddiswyddiad, ychwanegodd: "Dwi'n difaru hynny ond yn dal i fod yn aelod gydol oes er anrhydedd ac allan nhw ddim mynd â hyn oddi wrtha i."

Yn cael yr MBE mae David Walter Jones o Aberteifi, Ceredigion, am wasanaeth i aredig yng Nghymru a John Lloyd Wynne o'r Coed-duon, Rheolwr Cyfieithu Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Hefyd yn derbyn yr MBE y mae Raymond Leslie Rees o Gaerfyrddin, am ei wasanaeth i draddodiad y cwrwgl a physgota.

Yn cael yr OBE y mae'r Athro Julian Meurglyn Hopkin o Brifysgol Cymru, Abertawe, am wasanaeth i feddygaeth.

'Anodd credu'

Hefyd yn derbyn yr MBE y mae David John Williams o Ffestiniog, Gwynedd, am wasanaeth i goedwigaeth.

Mae wedi rheoli coed cochion ger Y Trallwng.

"Dwi ddim yn gallu credu bod rhywun yn diolch i chi am wneud rhywbeth yr ydych yn ei garu.

Rwy'n falch iawn i dderbyn yr anrhydedd ar ran holl staff yr undeb sy mor ymroddedig
Gareth Vaughan, Undeb Amaethwyr Cymru

"Does dim cymhariaeth â'r milwyr hynny allan yn Afghanistan sy'n dod adre gydag anafiadau."

Ymhlith y rhai sydd wedi cael MBE mae Heather Abbott o Gaergybi am ei gwasanaeth i'r gymuned, Peter Cox o Raeadr Gwy am ei wasanaeth i gelfyddydau yn y gymuned, Albert Francis o Borth Tywyn am ei wasanaeth i elusennau a Mair Hughes o Dreforys am ei gwasanaeth i'r gymuned.

Fe gafodd Ian Arundale, Prig Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, Fedal Heddlu'r Frenhines.HEFYD
Gareth: Llywydd am y pumed tro
06 Meh 08 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific