British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 29 Rhagfyr 2010, 09:52 GMT
Miloedd heb gyflenwad dwr

Tap

Cafodd cyflenwadau dŵr i 3,000 o gartrefi yn Sir Gaerfyrddin eu heffeithio gan broblemau mewn cronfa.

Dywedodd Dŵr Cymru fod cwsmeriaid wedi bod yn adrodd am golli cyflenwad yn llwyr neu bwysedd isel oherwydd rhwyg yn un o'r prif bibellau sy'n mynd i'r gronfa.

Yr ardaloedd i ddiodde' waethaf yw'r rhai cod post SA31 a SA33 o gwmpas ardal San Cler.

Mae'r tywydd hefyd wedi effeithio ar gyflenwadau i 2,000 o gartrefi yn Llandrindod, Powys.

Mae Dŵr Cymru yn defnyddio tanceri yno i gynorthwyo cwsmeriaid sy'n diodde' oherwydd pwysedd isel yn y cyflenwad.

Yn Sir Gaerfyrddin, mae peirianwyr wedi bod yn gweithio drwy'r nos i geisio trwsio'r broblem yn y gronfa.

Bu Dŵr Cymru yn dosbarthu dŵr potel i'w cwsmeriaid fore Mercher.

Pwmpiau dros dro

Mae pympiau dwr dros dro wedi eu gosod yn y pentrefi canlynol :-

Blaenycoed, Eglwys Newydd, Bancyfelin, Talog, Abernant, Trefechan, Llangynnog, Llanpumpsaint, Rhydargaeau, Alltwalis, Llangain, Alltycnapan, Llansteffan, San Cler, Penybont, Pandy, Meidrim, Peniel, Llanybri a Horeb.

Dywedodd Dwr Cymru y bydd cwsmeriaid Llandrindod yn cael eu cyflenwadau yn ol erbyn diwedd prynhawn dydd Mercher, ond y bydd hi'n ddydd Iau ar y cynharaf cyn i gwsmeriaid Sir Gaerfyrddin weld eu cyflenwad yn dychwelyd.

Digynsail

Dywedodd cyfarwyddwr gweithredoedd y cwmni, Peter Perry, fod y cwmni yn gweithio i'r eithaf i ddatrys y trafferthion.

"Rydym yn delio gyda nifer digynsail o rwygiadau mewn pibelli nid yn unig yn ein system i ond hefyd ar ochr breifat y cyflenwad - pibelli ein cwsmeriaid," meddai.

"Ddoe fe gawsom 250 o rwygiadau ym mhibelli ein system ni'n hunain. Rydw i wedi bod yn y busnes yma am 30 mlynedd, ac erioed wedi gweld y lefel yma o rwygiadau o'r blaen.

"Mae'r digwyddiad mwyaf yn ne Sir Gaerfyrddin. Mae tua 3,000 o gartrefi heb ddŵr. Rydym yn gwneud popeth y medrwn ni i adfer y cyflenwad.

"Bu methiant sylweddol mewn gorsaf bwmpio yn ogystal."

Mae adroddiadau hefyd am drafferthion yn Rhiw yng Ngwynedd, Meisgyn ger Caerdydd ac Ynysybwl yn Rhondda Cynon Taf.

Dywedodd Dŵr Cymru iddyn nhw gofnodi 5,000 o alwadau gan gwsmeriaid ar Ŵyl San Steffan. Y cyfartaledd ar ddiwrnod prysur yw 50 o alwadau, a 185 yn ystod y cyfnod oer.HEFYD
Mwy o alwadau i gwmni dwr
28 Rhag 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific