British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 29 Rhagfyr 2010, 15:11 GMT
Di-weithdra yn arwain at broblemau iechyd meddwl

Bachgen dan straen
Mae diweithdra yn arwain at iselder ymhlith yr ifanc

Mae pobl ifanc yng Nghymru yn wynebu cynnydd mewn problemau iechyd meddwl fel iselder, pwl o banig a hunan atgasedd, yn ôl adroddiad newydd.

Ymddiriedolaeth Y Tywysog wnaeth yr arolwg gan holi 2,170 o bobl ifanc 16-25 oed ar draws y DU.

Mae'n nodi sut y mae pobl ifanc sydd ddim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant yn fwy tebygol o ddiodde' o'r symptomau yma.

Roedd bron i hanner y rhai di-waith (48%) wnaeth ateb yr holiadur honni bod peidio bod mewn gwaith yn achosi problemau fel pwl o banig, anafu eu hunain a hunan atgasedd.

'Problemau gwirioneddol'

"Mae diweithdra yn arwain at broblemau gwirioneddol," meddai Rick Libbey, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru.

Methu cysgu: 28%
Anafu eu hunain: 21%
Iselder (drwy'r amser neu'r rhan fwyaf o'r amser): 20%
Pyliau o banig: 20%

"Y mwyaf mae rhywun yn ddi-waith, y mwyaf o risg sydd yna.

"Fe all yr ymddiriedolaeth gynorthwyo pobl ifanc i ganfod gwaith, codi eu hyder a'u hysgogi."

Mae'r adroddiad yn canfod hapusrwydd pobl ifanc mewn amrywiaeth o agweddau o fywyd teuluol i iechyd emosiynol.

Dyma'r trydydd tro o'r ymddiriedolaeth gynnal yr arolwg, a dyma'r ffigyrau isa'.

Dywedodd 63% o bobl ifanc eu bod yn credu bod gwaith yn rhan bwysig o'u hunaniaeth.

"Mae'r Nadolig yn gyfnod anodd o'r flwyddyn i deimlo yn isel ac ar ben eich hun," meddai Mr Libbey.

'Blaenoriaeth'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: "Er nad ydym wedi cael cyfle i astudio'r adroddiad yma yn fanwl, mae canfod ateb i broblem pobl ifanc di-waith sydd ddim mewn hyfforddiant nac addysg yn flaenoriaeth i ni.

"Rydym yn cydnabod pwysigrwydd atal problemau iechyd meddwl a hybu iechyd meddwl positif.

"Mae ein ffocws ar wella iechyd, ac mae gwasanaethau yn eu lle i gefnogi pobl drwy eu meddygon teulu, timau iechyd meddwl cymunedol a mynediad i wasanaethau arbenigol iechyd meddwl pan fydd angen hynny."

Y llynedd fe wnaeth Ymddiriedolaeth y Tywysog gynorthwyo dros 44,000 o bobl ifanc dan anfantais i adeiladu eu bywyd a'u hyder.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific