British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 28 Rhagfyr 2010, 15:25 GMT
Mwy o alwadau i gwmni dwr

Pibell ddwr
Mae Dwr Cymru wedi cynnig cyngor sut i ofalu am bibellau dwr

Dywedodd cwmni Dŵr Cymru eu bod wedi derbyn chwe gwaith mwy o alwadau yn ystod y dyddiau diwethaf.

Y tywydd rhewllyd diweddar sy'n cael y bai am broblemau gyda chyflenwadau.

Mae'r cwmni wedi dyblu nifer y gweithwyr sydd ar gael i ymateb i alwadau.

Roedd dros 5,000 o alwadau wedi cael eu cofnodi ar Ŵyl San Steffan.

Roedd 185 o alwadau yn ymwneud â phibellau wedi ffrwydro, sydd dipyn mwy na'r 50 arferol.

Tywydd

Dywedodd Peter Perry, rheolwr gweithredu Dŵr Cymru, eu bod yn ymdopi gyda'r cynnydd.

"Mae timau yn gweithio 24 awr y dydd i drin y problemau sydd wedi digwydd o ganlyniad i'r tywydd.

Rhew ar Afon Dyfrdwy yng Nghei Conna (Llun gan Phil Edwards)
Darnau o rew ar Afon Dyfrdwy ger Cei Conna

"Dymunaf ymddiheuro i'r cwsmeriaid sydd wedi colli cyflenwadau yn ystod y cyfnod yma."

Fel arfer fe fyddai Dŵr Cymru yn disgwyl derbyn tua 800 o alwadau.

Mae'r cwmni wedi rhyddhau ffilm hefyd er mwyn atgoffa cwsmeriaid sut i i osgoi pibellau wedi rhewi yn y cartref dros y gaeaf.

Mae'r cwmni yn cynnig cyngor syml i gwsmeriaid i gynorthwyo i osgoi'r anhwylustod a'r gost y gall pibell wedi'i difrodi gan rew eu hachosi.

Gwres

"Fe all pibellau wedi rhwygo achosi gwerth miliynau o bunnau o ddifrod y flwyddyn, a hefyd wastraffu dŵr yn ddiangen," meddai Sally Gronow, pennaeth cyfathrebu Dŵr Cymru.

"Fodd bynnag, fe all pobl gynorthwyo i atal hyn drwy edrych i weld bod yr holl bibellau ac ati, sestonau a thanciau mewn mannau diwres wedi'u hinsiwleiddio'n dda ac nad oes yna fwlch yn y deunydd insiwleiddio mewn troadau, 'tïau' a falfiau.

"Nid yw'n angenrheidiol insiwleiddio o dan eich tanc yn y llofft, gan y bydd yr aer cynnes o'r ystafelloedd islaw yn cynorthwyo i atal y tanc rhag rhewi."

Mae 'na gyngor hefyd i gadw gwres eich cartref ar dymheredd sy'n gyson isel yn ystod tywydd rhewllyd i atal pibellau rhag rhewi.

Yn ystod cyfnodau hirfaith o rew, fe ddylai pibellau y tu allan ac unrhyw blymwaith agored gael eu hynysu a'u draenio, gan adael y tapiau draenio yn agored, tan y bydd y tywydd yn gwella.

Mae modd gweld y ffilm ar wefan y cwmni.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific