British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 17 Rhagfyr 2010, 10:28 GMT
Creu prifysgol newydd yng ngorllewin Cymru

Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan
Prifysgol Cymru Llambed oedd un o sefydliadau addysg hynaf y DU

Mae cyrff llywodraethol Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno mewn egwyddor i greu un sefydliad.

Ffurfiwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gynharach eleni drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod Caerfyrddin.

Bwriad y berthynas newydd yw creu strwythur grŵp a fyddai'n uno gwasanaethau cynhaliol, ond gan gadw'r hunaniaethau cyfredol o ran brand Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe.

Y weledigaeth yw sefydlu grŵp addysgol rhanbarthol yn cynnwys y ddwy Brifysgol a cholegau addysg bellach yn ne-orllewin Cymru.

'Datblygiad pwysig'

"Y mae'r ddau gorff llywodraethol wedi gwneud penderfyniadau hanesyddol yr wythnos hon a fydd yn cael effaith bellgyrhaeddol ar y sector addysg uwch yng Nghymru," meddai Dr Medwin Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Y mae hyn yn ddatblygiad pwysig i'r rhanbarth yn y ffaith y bydd ganddi grwpiau prifysgol cryf - un yn canolbwyntio ar ymchwil ar lefel uwch, a'r brifysgol sector deuol a fydd yn canolbwyntio ar anghenion cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd ei chymunedau."

Dywedodd yr Athro David Warner, Is-ganghellor Prifysgol Fetropolitan Abertawe: "Mae'r datblygiad newydd, cyffrous hwn yn adeiladu ar yr enw da sydd gan y ddwy brifysgol o ran cydweithio â'i gilydd.

"Fe fydd yn cael ei seilio ar bartneriaeth gydradd a bydd yn rhyddhau mwy o adnoddau ar gyfer gwasanaethau cynradd.

"Y mae hefyd yn diwallu blaenoriaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer adeiladu màs critigol â mwy o sylwedd, a newid strwythurol radical."

'Model newydd, radical'

Ychwanegodd Dr Hughes: "Mae hwn yn fodel newydd, radical ar gyfer y sector addysg uwch yng Nghymru, ac y mae'n arwain y ffordd o ran ymateb i'r heriau a osodwyd i'r sector gan y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes."

Y mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant eisoes wedi cyhoeddi'r bwriad i greu prifysgol sector deuol gyda Choleg Sir G­âr, Coleg Sir Benfro a Choleg Ceredigion.HEFYD
Prifysgolion: 'Diffyg arweiniad'
26 Mai 10 |  Newyddion
Hwb i fyfyrwyr y gyfraith yn Gymraeg
04 Meh 10 |  Newyddion
Cyhoeddi enw prifysgol newydd
16 Ebr 09 |  Newyddion
Pleidlais: Cau chweched dosbarth?
30 Meh 09 |  Newyddion
Mwy o swyddi yn y fantol
29 Ebr 09 |  Newyddion
Cynllun i ddysgu sgiliau bywyd
28 Ebr 09 |  Newyddion
Colegau: 'Swyddi mewn perygl'
16 Ebr 09 |  Newyddion
Addysg bellach: £9m
15 Ebr 09 |  Newyddion
Toriadau: 300 yn protestio
01 Ebr 09 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific