British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 16 Rhagfyr 2010, 11:41 GMT
Cau gorsafoedd Gwylwyr y Glannau

Gwylwyr y Glannau
Toriadau: Ofnau am 'beryglu bywydau'

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi cynlluniau fydd yn golygu cau gorsafoedd Gwylwyr y Glannau yn Aberdaugleddau a Chaergybi.

Cyhoeddodd y Gweinidog Llongau, Mike Penning, gynlluniau ar gyfer cwtogi'r nifer o orsafoedd ym Mhrydain o 18 i dri.

Dywedodd Adran Drafnidiaeth San Steffan y byddai cyfnod ymgynghori o 14 wythnos yn rhan o gynllun i foderneiddio'r gwasanaeth ym Mhrydain.

Yn ôl y cynllun, byddai gorsaf gydlynu Gwylwyr y Glannau yn Y Mwmbwls, Abertawe, yn troi'n is-orsaf, hynny yw yn weithredol yn ystod oriau dydd.

Dywedodd Aelod Seneddol Ynys Môn, Albert Owen, fod y toriadau yn llym ac yn "peryglu bywydau".

"Mae'r rhain yn doriadau peryglus, ac wedi eu seilio ar ddogma'r Torïaid, hynny yw bod angen torri'n ôl ar y sector cyhoeddus.

'Peryglu'r cyhoedd'

"Ac mae'n golygu colli sgiliau ac arbenigaeth leol ac mi fydd y newidiadau'n peryglu'r cyhoedd.

"Ar yr union adeg mae twristiaeth i ardaloedd arfordirol yn cynyddu, rydan ni'n torri'n ôl ar y gwasanaethau sydd yno i'w hamddiffyn nhw."

Nod y llywodraeth yw sefydlu dwy brif orsaf ym Mhrydain, un yn ardal Aberdeen a'r llall yn ardal Southampton/Portsmouth.

Byddai pump o is-orsafoedd, gan gynnwys un yn Abertawe, Falmouth a Humber.

Wedyn byddai is-orsaf yn Lerpwl neu Belfast ac un arall yn Stornoway neu Ynysoedd y Shetland yn yr Alban.

'Pryderu'n fawr'

Mae yna 23 yn gweithio yng Nghaergybi, 23 yn Aberdaugleddau a 28 yn Abertawe.

Dywedodd Aelod Seneddol Preseli Penfro, Stephen Crabb: "Dwi'n pryderu'n fawr am gau canolfan Aberdaugleddau.

"Yn amlwg, dwi'n derbyn bod angen diwygio'r drefn ond mae'n hollbwysig nad oes effeithiau andwyol ar ansawdd a diogelwch y gwasnaethau llinell flaen."

Dywedodd ei fod yn poeni am golli swyddi yn Aberdaugleddau. "Dwi'n gobeithio y bydd cyn lleied o ddiswyddiadau gorfodol â phosib."

Mae Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, y Cynghorydd Clive McGregor, wedi dweud: "Mae economi'r ynys yn dibynnu'n fawr ar dwristiaeth, ac mae'r arfordir a'n traethau yn adnodd hynod o werthfawr yn nhermau denu teuluoedd ag ymwelwyr â diddordeb mewn gweithgareddau hamdden megis hwylio a hwylfyrddio.

'Yn hollbwysig'

"Ac mae sicrhau bod yr arfordir yn cael ei gadw'n ddiogel yn hollbwysig felly ac mae gwaith Gorsaf Gwylwyr y Glannau Caergybi, ynghyd â'r Bad Achub a'r Llu Awyr, yn amhrisiadwy."

Dywedodd ei fod yn poeni am y posibilrwydd o golli swyddi yng Nghaergybi.

"Mi fyddai unrhyw benderfyniad i gau Gorsaf Gwylwyr y Glannau Caergybi yn golygu goblygiadau diogelwch difrifol ar gyfer arfordir Môn ac ymhellach draw."

dim ond un canolfan fyddai'n weddill yng Nghymru, yn y Mwmbwls, ger Abertawe, a hwnnw ond yn weithredol yn ystod oriau dydd.HEFYD
Toriadau: 'Peryglu bywydau'
14 Rhag 10 |  Newyddion
Preifateiddio'r gwasanaethau achub?
12 Rhag 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific