British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 16 Rhagfyr 2010, 07:13 GMT
'Rhyddhad' wedi cyhoeddiad Cyngor y Celfyddydau

Perfformiad theatrig
Fe fydd y mwyafrif o gwmniau yn derbyn mwy o arian

Dywed y corff sy'n ariannu'r celfyddydau yng Nghymru eu bod yn "falch" o allu cynyddu'r cyllid i nifer o'r 71 sefydliad y maen nhw'n eu cefnogi.

Fe fydd cyfanswm o £3.7 miliwn ychwanegol yn cael ei wario gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn y flwyddyn 2011/12.

Dywedodd Prif Weithredwr y cyngor, Nick Capaldi, bod y setliad o'r arian sy'n dod gan Lywodraeth y Cynulliad "yn well na'r disgwyl".

Fe fydd pum sefydliad yn gweld gostyngiad yn eu grantiau wrth i bump arall dderbyn cyllid am y tro cyntaf.

Un o'r rhai sy'n colli arian yn y flwyddyn ariannol nesaf yw cwmni Theatr Hijinks a ddywedodd eu bod "wedi eu siglo" gan y newyddion.

Dros £24m

Cafodd manylion adolygiad y cyngor o ariannu'r celfyddydau yng Nghymru am y tair blynedd nesa eu cyhoeddi ddydd Iau.

Roedd y cyngor eisoes wedi cyhoeddi y byddai 71 o fudiadau yn derbyn arian yn hytrach na'r 103 oedd yn derbyn arian cyn hynny.

O dan y cynlluniau newydd bydd y 71 o fudiadau - sy'n cynnwys cyrff fel y Cwmni Opera Cenedlaethol a Theatr Genedlaethol Cymru - yn derbyn dros £24 miliwn yn 20011/12.

ARIAN I RAI O'R CWMNIAU
Ysgol haf gan Theatr y Torch yn Aberdaugleddau
ACADEMI:
£694,894 (2010/11)
£694,894 (2011/12)
Dim gwahaniaeth
ARAD GOCH:
£360,227 (2010/11)
£378,250 (2011/12)
£18,023 yn fwy
CLWYD THEATR CYMRU:
£1,544,082 (2010/11)
£1,645,000 (2011/12)
£100,198 yn fwy
CWMNI'R FRÂN WEN:
£173,399 (2010/11)
£182,075 (2011/12)
£8,676 yn fwy
GALERI:
£239,996 (2010/11)
£325,000 (2011/12)
£85,004 yn fwy
THEATR HIJINKS:
£234,448 (2010/11)
£160,000 (2011/12)
£74,448 yn llai
CANOLFAN GREFFTAU RHUTHUN:
£146,604 (2010/11)
£400,000 (2011/12)
£253,396 yn fwy
NEUADD DEWI SANT:
£83,456 (2010/11)
£65,000 (2011/12)
£18,456 yn llai
THEATR Y GRAND ABERTAWE:
£94,996 (2010/11)
£73,000 (2011/12)
£21,996 yn llai
THEATR GENEDLAETHOL CYMRU:
£1,052,942 (2010/11)
£1,052,942 (2011/12)
Dim gwahaniaeth
Ty CERDD:
£372,880 (2010/11)
£328,000 (2011/12)
£44,880 yn llai

Dywedodd Mr Capaldi bod y cyngor wedi eu gorfodi i wneud penderfyniadau anodd ond o ganlyniad i'r strategaeth eu bod wedi gallu cynyddu arian i'r mwyafrif o fudiadau y maen nhw'n eu cefnogi.

Dros y tair blynedd nesaf fe fydd y cyngor yn derbyn gostyngiad o 4% gan y llywodraeth.

Bydd hefyd yn rhaid i'r cyngor wario 12% yn llai ar gostau gweinyddol.

"Mae'r cytundeb yma yn well na'r disgwyl," meddai Mr Capaldi.

Ond er gwaetha'r rhyddhad nad yw'r toriadau ar raddfa mwy fel eu cydweithwyr yn Lloegr, dywedodd bod y cyngor yn mynd i edrych yn ofalus ar y modd y mae'n gweithredu ac "o bosib fe fyddwn ni'n gwneud pethau yn wahanol yn y dyfodol".

Ymhlith y rhai sy'n gweld cynnydd sylweddol yn eu cyllid y mae Artes Mundi, Celfyddydau Anabledd Cymru, Opera Canolbarth Cymru a'r National Theatre Wales.

Derbyniodd Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru doriad o 6.9% yn eu cyllid gan Gyngor Celfyddydau Lloegr yn gynharach eleni.

Fe fyddan nhw'n derbyn £250,000 ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Ond dywedodd Mr Capaldi mai ar gyfer eu gwaith yng Nghymru yr oedd hyn ac nid fel iawndal am y cyllid a gollwyd gan Loegr.

Am y tro cyntaf fe fydd pum mudiad yn derbyn cyllid gan y cyngor, Canolfan Gerdd William Mathias yng Nghaernarfon, syrcas NoFit yng Nghaerdydd, International Ballet Wales, cerddorfa Sinfonia Cymru a Theatr Ffynnon yn Y Fenni.

"Yn y gorffennol roeddem yn glient i'r loteri ac yn mynd o brosiect i brosiect heb sicrwydd hir dymor," meddai Dafydd Roberts, cadeirydd Canolfan Gerdd William Mathias.

"Mae hyn yn newyddion da i ni.

"Fe allwn ni wneud cynlluniau."

Y pum mudiad fydd yn colli arian fydd Neuadd Dewi Sant, Theatr y Grand, Venue Cymru, Tŷ Cerdd a Theatr Hijinks.

Fe fydd Hijinks yn colli dros £74,000.HEFYD
Celfyddydau: Aros cyhoeddiad
29 Meh 10 |  Newyddion
Celfyddydau: Rhybudd am gyllid
13 Tach 10 |  Newyddion
Celfyddydau: Llai i dderbyn arian
29 Meh 10 |  Newyddion
Celf: 'Cyfnod anodd'
20 Meh 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific