British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 14 Rhagfyr 2010, 13:18 GMT
Diswyddo wedi ymchwiliad mewnol

Miriam Beard ac Andy Bunning
Cafodd Miriam Beard ac Andy Bunning eu gwahardd o'u gwaith

Mae cydlynydd prosiect adfywio cymunedol yn un o ardaloedd mwya' difreintiedig Cymru wedi cael ei diswyddo wedi ymchwiliad i gamweinyddu ariannol difrifol.

Roedd Miriam Beard yn un o ddau aelod o staff gafodd eu gwahardd o'i gwaith gan fwrdd rheoli prosiect Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc yn Wrecsam ym mis Mawrth ar ôl adroddiad beirniadol Archwilydd Cyffredinol.

Fe ymddiswyddodd yr aelod arall o staff, y swyddog cyllid Andy Bunning ac roedd Ms Beard yn destun ymchwiliad disgyblu.

Mae ganddi'r hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad.

Yn y cyfamser, mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau bod dyn 46 oed yn wynebu dau gyhuddiad o ddwyn a chwe chyhuddiad o dwyll.

Cafodd y dyn ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu ac fe fydd o flaen Ynadon Yr Wyddgrug ar Rafgyr 31.

'Gwendidau sylfaenol'

Wrth gyfeirio at y diswyddo, dywedodd llefarydd ar ran y prosiect: "Mae prosiect Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc yn drist fod unrhyw weithredoedd wedi dwyn anfri ar y sefydliad, ac wedi niweidio'r berthynas â chymuned Plas Madoc, partneriaid lleol a rhaglen Cymunedau'n Gyntaf Llywodraeth y Cynulliad.

"Gallwn ni gadarnhau ein bod wedi delio'n llawn â'r mater a'r staff dan sylw drwy ein prosesau mewnol."

  Plas Madoc, Acrefair
Plas Madoc yn Wrecsam yw un o'r ardaloedd mwayf difreintiedig yng Nghymru

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru, roedd "gwendidau sylfaenol" yn rheolaeth cynllun Cymunedau yn Gyntaf, gan gynnwys car gafodd ei brynu ag arian parod a mwy na £3,000 yn cael ei wario ar wersi gyrru i staff.

Honiadau

Roedd honiadau bod staff ym Mhlas Madoc yn Acrefair wedi derbyn benthyciadau di-log a bod un aelod o staff wedi derbyn dau gyflog am wneud un swydd.

Wedi'r adroddiad dywedodd Ms Beard wrth y BBC nad oedd hi wedi gwneud unrhyw beth o'i le a bod 'na gyfiawnhad dros roi cytundebau i aelodau ei theulu.

Deellir bod Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i ymchwilio i'r mater.HEFYD
Partneriaeth: Galw am ymchwiliad
18 Maw 10 |  Newyddion
Cynllun adfywio dan chwyddwydr
12 Hyd 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific