British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 14 Rhagfyr 2010, 11:32 GMT
£50,000 i atal ail-droseddu

Parc Prison
Carchar Y Parc yw unig garchar preifat Cymru

Mae cynllun mewn dau garchar sy'n ceisio atal ail-droseddu ymysg troseddwyr ifanc wedi derbyn bron i £50,00 gan Gronfa'r Loteri Fawr.

Cafodd Carchar y Parc a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr £48,918 ar gyfer eu cynllun 'Muriau Anweledig'.

Nod y cynllun yw gweithio gyda throseddwyr a'u teuluoedd yn ystod eu dedfrydau ac ar ôl iddyn nhw gael eu rhyddhau er mwyn ceisio atal ail-droseddu ynghyd â datrys problemau cymdeithasol eraill.

Bydd yr arian ychwanegol yn help i ddatblygu cynllun datblygu, ac i feithrin partneriaethau gwirfoddol, statudol a sector preifat sydd angen i gefnogi'r cynllun.

'60% yn ail-droseddu'

Mae atal rhywbeth yn rhatach ac yn well na'i ddatrys, ac mae mwy a mwy o dystiolaeth y gallwn wario llai ar garchardai os yw mesurau fel hyn yn gweithio
John Rose

Cronfa'r Loteri Fawr

Mae ymchwil yn dangos fod cefnogaeth barhaus yn gweithio yn y maes yma, a'r gred yw y bydd y cynllun yn y Parc yn cynnig mwy o dystiolaeth. Bydd y pecyn yn cynnwys cyngor ar ddyled, hyfforddiant ac addysg, cefnogaeth tai a chartrefi, gwaith ac iechyd a ffitrwydd.

Cyfarwyddwr y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru yw John Rose. Dywedodd:

"Ar gyfartaledd, mae'n costio £50,000 i gadw dyn mewn carchar am flwyddyn, a'r amcangyfrif yw bod 60% yn ail-droseddu o fewn blwyddyn i gael eu rhyddhau.

"Bydd y cynllun peilot yn Parc yn cynnig cefnogaeth ddyfal i garcharorion a'u teuluoedd er mwyn eu cynorthwyo i ailgynefino ar ôl cael eu rhyddhau ac i dorri'r cylch o droseddu.

"Mae atal rhywbeth yn rhatach ac yn well na'i ddatrys, ac mae mwy a mwy o dystiolaeth y gallwn wario llai ar garchardai os yw mesurau fel hyn yn gweithio."

'Unigryw a chyffrous'

Uwch Reolwr Carchar y Parc a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc yw Corin Morgan-Armstrong. Dywedodd:

"Diolch i Gronfa'r Loteri Fawr, mae gennym gyfle i ddechrau datblygu'r cynllun unigryw a chyffrous yma.

"Bydd 'Muriau Anweledig' yn ceisio siarad, cefnogi a symbylu carcharorion gyda'r Uned Ymyrraeth Deuluol newydd lle byddan nhw'n canolbwyntio ar bwysigrwydd perthynas deuluol iach.

"Bydd y cynllun hefyd yn gweithio gyda'r unigolyn, y teulu a'r gymuned i leihau'r tebygrwydd y bydd troseddwyr yn troi at dor-cyfraith wedi iddyn nhw gael eu rhyddhau, a hefyd yn gwella safon bywyd i'r rhai mwyaf difreintiedig yn ein cymdeithas.

"Nod arall pwysig yw lleihau troseddu o genhedlaeth i genhedlaeth sy'n gweld canran anarferol o uchel o fechgyn ifanc yn dilyn eu tadau i dor-cyfraith, a'r cylch dieflig o droseddu, llys a charchar."

Mae Carchar y Parc a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc yn gartre' i 1,200 o droseddwyr gwrywaidd, ac mae'n cael ei redeg gan gwmni G4S ar ran y Gwasanaeth Carchardai.HEFYD
Agor estyniad i garchar
04 Tach 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific