British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 14 Rhagfyr 2010, 20:00 GMT
Ansicrwydd am ddyfodol llyfrgelloedd yn sir Conwy

Llyfrgell  (generic)
Y gwasanaeth ddim yn perfformio'n dda, yn ôl y cyngor

Gallai hyd at saith llyfrgell yn Sir Conwy gau os yw cyngor y sir yn cymeradwyo cynlluniau.

Bu'r cyngor yn trafod y mater ddydd Mawrth ac fe fydd cyfnod ymgynghori'n dechrau nawr ar ddau gynllun - i gau unai pump neu saith o'r 12 llyfrgell sydd yn y sir.

Y gwasanaeth yng Nghonwy yw un o'r rhai sy'n perfformio waethaf yng Nghymru.

Fe fyddai cau rhai o'r llyfrgelloedd bach, meddai, yn golygu gwella'r gweddill.

LLYFRGELLOEDD SIR CONWY
Abergele
Bae Cinmel
Bae Colwyn
Bae Penrhyn
Cerrigydrudion
Conwy
Cyffordd Llandudno
Deganwy
Llandudno
Llanfairfechan
Llanrwst
Penmaenmawr

Dywedodd y cyngor nad oedd digon o amrywiaeth o lyfrau, dim digon o staff - ac adeiladau mewn cyflwr gwael.

Ymhlith y llyfrgelloedd o dan fygythiad mae Deganwy, Llanfairfechan a Bae Penrhyn.

Fe fyddai arian sy'n cael ei arbed yn cael ei wario ar wella adnoddau ac adeiladau yng Nghonwy neu Gyffordd Llandudno.

Ond dywedodd un o gynghorwyr Bae Penrhyn fod y llyfrgell yno yn bwysig.

"Mae'r llyfrgell yn arbennig oherwydd ei lleoliad," meddai Myra Wigzell, Cynghorydd Tref Llandudno ar ward Penrhyn.

'Edrych ar fap'

"Ac mae'r llyfrgell y drws nesaf i'r swyddfa bost ac yn ganolbwynt i'r pentref.

"Mae'n debyg bod y cyngor wedi edrych ar fap a gweld bod ein llyfrgell ni yn agos at rai Bae Colwyn a Llandudno.

"Mae nifer o bobl oedrannus yn byw ym Mae Penrhyn ac yn defnyddio'r llyfrgell."

Dywedodd fod pobl Llanrhos yn defnyddio'r llyfrgell gan fod cyrraedd a pharcio'n haws.

Os yw'r cyngor yn cymeradwyo'r cynlluniau, fe fydd defnyddwyr yn cael cyfle i leisio barn.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific