British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 15 Rhagfyr 2010, 07:45 GMT
'Lle llychlyd, lle llwm'

Rhodri Llywelyn
BBC Cymru

Milwyr yn Afghanistan
Mae 'na bron i 10 mlynedd ers cychwyn y rhyfel yn Afghanistan

Rydw i yn Kandahar, cartre' ysbrydol y Taliban, ac wedi bod yma ers tridiau yn gobeithio gadael am adre.

Mae anallu'r RAF i'm hedfan oddi yma yn cynnig cyfle i bwyso a mesur pythefnos o fyw a bod yn Afghanistan.

Wrth baratoi i lanio yma am y tro cynta', aeth merch ifanc oedd yn eistedd drws nesa' i mi ati i wneud ei cholur.

Droeon yn ystod y daith mae'r ddelwedd ryfedd o filwr benywaidd mewn helmed a dillad milwrol yn ymbincio wedi dychwelyd i'r meddwl, ynghyd â'r cwestiwn 'pam'?

Roedd hi ar ei ffordd, wedi'r cwbwl, i ryfel.

Lle llychlyd yw Afghanistan, lle llwm hefyd, ond ma' Camp Bastion yn eithriad.

Muriau concrit

Mae cyfoeth lluoedd y cynghreiriaid i'w weld a'i glywed bedair-awr-ar-hugain y dydd wrth i awyrennau a hofrenyddion drudfawr fynd a dod yn gyson.

Mae poblogaeth o 22,000 yn byw yma, ac yn eu plith, nifer fawr o Gymry.

Wynne Jones
Mae Wynne Jones yn cynnal a chadw'r safle ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn

Dyw Wynne Jones o Bontyberem erioed wedi gweld gwersyll mor fawr - mae degau o gilometrau o furiau concrid yn ei amgylchynu.

Swydd Wynne yw cynnal a chadw'r safle ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Fe eglurodd fod Bastion yn dal i dyfu, sy'n awgrymu y bydd presenoldeb rhyngwladol yma am flynyddoedd maith i ddod.

Draw yn yr ysbyty mae Rhys Thomas o Landeilo yn paratoi'r Uned Argyfwng ar gyfer dau glaf sydd ar eu ffordd yno.

Er bod eu hanafiadau gyda'r mwya' difrifol posib, mae'u gobeithion o oroesi'n uchel.

Datblygiadau

Eglurodd Rhys mai dyma un o ysbytai gorau'r byd, a bod triniaeth feddygol wedi gwella yn aruthrol.

Rhys Thomas
Gweithio yn yr ysbyty y mae Rhys Thomas

Ond ai dyna'r unig ddatblygiad cadarnhaol yn ystod bron 10 mlynedd o ymladd?

I'r gogledd o ddinas Lashkar Gah, mae milwyr 2il Fataliwn Catrawd y Cymry Brenhinol yn crwydro'r strydoedd yn ddyddiol.

Dyw'r Taliban fyth fwy nac ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd, ond yn ôl pennaeth lleol yr heddlu, mae'n ardal gymharol ddiogel.

Dyma esiampl o'r hyn y mae milwyr o Brydain yn ceisio ei gyflawni ar draws Talaith Helmand - creu ardaloedd sy'n ddigon diogel i ganiatáu datblygiadau economaidd a llywodraethol gan y bobl leol.

Dagrau

Mae'r rheiny sy'n gwneud y gwaith yn byw a bod mewn amgylchiadau truenus.

Cymry ifanc disgybledig yn rhannu gwelyau gyda llygod mawr.

Liam Tracey
Mae Liam Tracey yn colli ei deulu yn l yng Nghymru

Does dim amheuaeth gen i y byddai'n well gan Liam Tracey er enghraifft, sy'n 21 mlwydd oed, fod 'nol yng Nghasnewydd yn gofalu am ei fachgen bach 18 mis sy' yn yr ysbyty gyda phroblemau anadlu.

Mae'r dagrau'n cronni yn ei lygaid wrth iddo ddangos llun o Leo i mi.

Ond rhaid ennill bywoliaeth, a dyna pam bod bois fel Liam yn ymladd yn Afghanistan yn hytrach na bodloni ar fod ar y clwt gartre.

Yn ystod yr ymweliad, mae pwysigion lluoedd arfog Prydain wedi bod yn brwydro â'i gilydd bron iawn i ddangos yr hyn sy'n dda ac yn llwyddo yn Afghanistan.

Gwlad brydferth

Ond bob nos mae clec bwledi a sŵn tanio rocedi yn fy atgoffa nad yw'r croeso gan bawb yn gynnes.

Milwyr yn Afghanistan
Mae'r milwyr allan yn Afghanistan am chwe mis

Cafodd ei atgyfnerthu yn y modd mwyaf amrwd gan griw o blant lleol echdoe - "F*** **f sheep sha***rs" oedd eu cyfarchiad.

Os oedden nhw'n deall ystyr y geiriau mae eu gwybodaeth o Gymru yn rhyfeddol!

Mae'n wlad brydferth a diddorol, ond yn rhyfela bellach ers canrifoedd.

Mae'n anodd osgoi'r argraff mai corlannu a cheisio gwanhau'r gwrthryfelwyr yw'r nod yn hytrach na'u gwaredu.

Ond roedd y Rhingyll Ashkar o fyddin genedlaethol Afghanistan ychydig yn fwy gobeithiol mewn trafodaeth dros ddishgled o de a phice ar y maen.

Mi fydd y lle yma'n ddiogel meddai, ond ddim am amser maith.

Felly pam wnaeth y ferch ifanc ymbincio ar ei ffordd yma?

Wel dyma oedd ei hymweliad cynta' hi ac Afghanistan hefyd.

Rwy'n amau iddi ddechrau hiraethu'n barod, a thu ôl i'r wyneb fe allai guddio rhag yr hyn oedd i ddod ar faes y gad.HEFYD
Golwg ar waith milwyr yn Afghanistan
16 Rhag 10 |  Newyddion
Afghanistan: Bywyd yn Camp Bastion
14 Rhag 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific