British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 13 Rhagfyr 2010, 07:21 GMT
Hwb o £8m i academi hwylio ym Mhwllheli

Pencampwriaeth Rhyngwaldol Hwylio ym Mhwllheli
Fe fydd yr academi yn manteisio ar adnoddau naturiol

Mae academi a chanolfan awyr agored ym Mhwllheli wedi cael hwb o £8.3 miliwn.

Fe fydd Llywodraeth y Cynulliad yn rhoi'r arian i gefnogi cynlluniau Cyngor Gwynedd i ddatblygu'r ardal fel canolfan hwylio ryngwladol.

Fe fydd yn creu wyth o swyddi i ddechrau ond mae disgwyl mwy wrth i'r cynllun ddatblygu.

Dywedodd Gweinidog Treftadaeth Cymru, Alun Ffred Jones, y byddai'r cynllun yn "hwb gymdeithasol ac economaidd".

Fe fydd, meddai, yn rhoi hwb i weithgareddau chwaraeon a chorfforol yn yr ardal.

Cyfleusterau

"Fe fydd yn helpu gyda'n hymrwymiad i gael mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol drwy sicrhau y bydd mwy o bobl nag erioed yn gallu manteisio ar y cyfleusterau bendigedig yma ym Mhwllheli a chael y cyfle i fwynhau hwylio.

"Bydd y cyfleusterau newydd hefyd yn galluogi'r clwb i gynnal mwy o ddigwyddiadau a denu mwy o dwristiaid i'r ardal."

Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys adeilad newydd ger y fynedfa i draeth Glan Don a fydd yn cynnwys ystafelloedd newid, ystafelloedd cyfarfod a hyfforddi, bwyty a bar yn ogystal â balconi fel y gall pobl wylio rasys a gweithgareddau ar y dŵr.

"Mae Bae Ceredigion yn cael ei adnabod fel un o'r ardaloedd gorau ar gyfer hwylio yng Ngwledydd Prydain oherwydd yr amgylchedd a'r dirwedd naturiol," meddai'r Cynghorydd Dewi Lewis, Arweinydd Portffolio Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd.

"Rydw i'n hyderus y bydd y cynllun cyffrous hwn yn gwneud y mwyaf o hyn ac yn ychwanegiad teilwng i'r adnoddau eraill sydd yma yn barod."

Partneriaeth

Mae'r cynllun yn rhan o bartneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd, Clwb Hwylio Pwllheli; Llywodraeth y Cynulliad; Chwaraeon Dŵr Gogledd Cymru; Plas Menai; Coleg Meirion Dwyfor a Chymdeithas Hwylio Cymru.

"Mae'r Clwb Hwylio wedi llwyddo i ddenu a chynnal cystadlaethau hwylio cenedlaethol a rhyngwladol," meddai Stephen Tudor o Glwb Hwylio Pwllheli.

"Does dim dwywaith fod hyn o fudd mawr i'r economi leol wrth i bobl o bob cwr o'r byd ddod yma i hwylio, a hefyd i weld beth arall sydd gan yr ardal i'w gynnig."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific