British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 10 Rhagfyr 2010, 06:43 GMT
Prinder arian i wella cyflwr adeiladau ysgolion Cymru?

Nenfwd adeilad ysgol
Mae cyflwr nifer o ysgolion yn annerbyniol

Does 'na ddim digon o arian gan gynghorau i wella adeiladau ysgolion neu godi adeiladau newydd.

Dydd Gwener yw'r diwrnod ola' i'r 22 awdurdod yng Nghymru gyflwyno cynlluniau ar gyfer gwelliannau y bydden nhw'n dymuno eu gwneud.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud y byddan nhw'n ystyried yr holl gynlluniau cyn gwneud penderfyniad y flwyddyn nesa' fel rhan o gynllun Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru y bydd 'na nifer yn cael eu siomi.

Mae arolwg gan y BBC yn dangos fod rhestrau hanner y cynghorau angen £815.4 miliwn i'w gwireddu.

Gall y cynlluniau gynnwys popeth o adeiladau newydd sbon i uwchraddio safleoedd presennol.

Partneriaeth

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad fod hwn yn fwy na chynllun ariannu, ond yn gynllun oedd yn anelu at wella'r "amgylchedd dysgu".

Mae'r cynllun yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth y Cynulliad a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Rhaid i'r cynghorau ddod o hyd i 30% o'r arian am unrhyw gynllun penodol, gyda'r llywodraeth yn cyfrannu'r 70% arall.

Ond cyllideb gyfan Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer cynlluniau adeiladu addysgol dros y tair blynedd nesa' yw £478 miliwn, a does dim ffigwr benodol ar gyfer adeiladau ysgolion.

'Siom sylweddol'

"Rydym eisoes yn gwybod fod y gyllideb gyfalaf yn cael ei chwtogi o 14% am y flwyddyn i ddod," meddai Cyfarwyddwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Chris Llewelyn.

"Rydym yn disgwyl y bydd toriadau pellach felly mae'n rhesymol disgwyl y bydd siom sylweddol i lawer."

Mewn adroddiad gan y Swyddfa Archwilio dros yr haf, oedd yn seiliedig ar archwiliad yn 2008-09, ystyriwyd a oedd buddsoddi mewn adeiladau ysgolion wedi cael ei reoli'n effeithiol.

Canlyniad eu hadroddiad oedd bod tipyn o ffordd i fynd cyn y byddai pob adeilad ysgol yn "addas i'w bwrpas", ond fod llawer o ddisgyblion ac athrawon wedi elwa o "amgylchedd gweithio llawer gwell".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: "Bydd cynlluniau strategol yn cael eu cyflwyno gan yr awdurdodau ddydd Gwener, Rhagfyr 10.

"Byddwn yn gwerthuso'r cynlluniau cyn rhoi adborth i'r cynghorau, ac yna fe fydd trafodaethau gyda'r cynghorau i ddatblygu rhaglen hir dymor o fuddsoddiad fydd yn blaenoriaethu'r cynlluniau yng nghyd-destun y cyllid sydd ar gael.

"Rydym yn disgwyl y penderfyniadau terfynol yn ystod haf 2011."HEFYD
'Adeiladau ysgolion yn anaddas'
14 Gorff 10 |  Newyddion
Cannoedd 'mewn cyflwr gwael'
29 Medi 10 |  Newyddion
Ysgolion: 'Pawb ar ei ennill'
10 Chwef 08 |  Newyddion
Buddsoddi £165m mewn addysg
16 Gorff 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific