British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 7 Rhagfyr 2010, 11:10 GMT
Perfformiad yn 'annerbyniol'

Disgyblion
Mae sefydliad Pisa yn asesu perfformiad disgyblion 15 oed

Mae disgyblion Cymru yn perfformio'n waeth na'r cyfartaledd rhyngwladol.

Nhw ydi'r gwaetha yn holl wledydd Prydain o ran darllen, mathemateg a gwyddoniaeth.

Fe drefnodd Sefydliad Pisa fod Sefydliad Cydweithredu Economaidd a Datblygu yn cynnal profion ymhlith disgyblion 15 oed mewn 67 o wledydd.

Dywedodd Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, fod y canlyniadau'n siomedig.

Roedd y gostyngiad ym mherfformiad disgyblion Cymru yn annerbyniol, meddai, a dylai pawb sy'n ymwneud â'r sector addysg fod wedi eu dychryn.

"Ni ddylai fod esgus. Mae gwledydd sy ddim yn gwario cymaint ar addysg wedi gwneud yn well na ni.

'Edrych o ddifri'

"Rhaid i ysgolion, awdurdodau lleol a ni fel llywodraeth edrych o ddifri ar y canlyniadau a derbyn cyfrifoldeb."

Ychwanegodd bod angen ymateb ar frys ac yn onest ar bob agwedd o'r system.

Yn ôl yr ystadegau gafodd eu cyhoeddi ddydd Mawrth, mae Cymru wedi perfformio'n waeth yn y tair adran ers i'r profion gael eu cynnal yn 2006.

Ychydig o wahaniaethau sydd 'na yng nghanlyniadau Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Cafodd 10,000 o ddisgyblion eu holi yng Nghymru.

Gwaetha

Pob tair blynedd mae Pisa yn cyhoeddi tablau sy'n cymharu perfformiad pobl ifanc o wahanol wledydd, a'r bwriad yw mesur y safon y dylai disgyblion gyrraedd ar ddiwedd eu bywyd ysgol.

Ar frig y tabl mae China, De Korea a'r Ffindir.

Periw, Kyrgyzstan ac Azerbaijan oedd ar y gwaelod.

SAFONAU
Darllen: Cymru=476 / Yr Alban= 500 / Gogledd Iwerddon=499 / Lloegr=494
Mathemateg: Cymru=472 / Yr Alban=499 / Gogledd Iwerddon= 492 / Lloegr=493
Gwyddoniaeth: Cymru=496 / Yr Alban=514 / Gogledd Iwerddon=511 / Lloegr=515

Yn 2006 roedd canlyniadau gwyddoniaeth yn dda, ond rhai Mathemateg a darllen yn siomedig yng Nghymru.

Erbyn cynnal y profion diwethaf yn 2009 roedd perfformiad disgyblion yn siomedig yn y tri phwnc.

Mae canlyniadau Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon naill ai yn gyfartalog, neu yn uwch na'r cyfartaledd.

Dywedodd Michael Davidson o Sefydliad Cydweithredu Economaidd a Datblygu fod perfformiad Cymru yn dangos bod Cymru yn wynebu heriau.

"Mae safon darllen disgyblion Cymru yn debyg iawn i rai yn Slofacia a'r Weriniaeth Tsiec, o dan y cyfartaledd," meddai.

"Dwi'n siwr bod Cymru eisiau perfformio yn well na hynny."

Dywedodd Yr Athro David Reynolds, Athro Addysg ym Mhrifysgol Plymouth, fod 'na ysgolion da yng Nghymru ond bod 'na ddiffyg cysondeb.

"Rydyn ni'n gwybod sut i addysgu plant ond dydyn ni ddim yn ddibynadwy."

Gwariant

Mae disgwyl i'r canlyniadau arwain at alwadau undebau athrawon eto i gau'r bwlch cyllido, hynny yw, yr arian sy'n cael ei wario ar ddisgyblion.

Caiff £527 yn fwy ei wario ar bob disgybl yn Lloegr nag yng Nghymru.

Ond dywedodd Mr Davidson mai'r DU oedd un o'r gwladwriaethau oedd yn gwario fwya ar ddisgyblion.

"Dim ond chwech sy'n gwario'n fwy ar ddisgyblion na'r DU," meddai.

"Rydym yn gwybod bod 'na berthynas gref rhwng gwariant a pherfformiad. Yr hyn sy'n bwysig, ac yn amlwg iawn o'r wybodaeth yw sut mae'r arian yn cael ei wario."

Nid dyma'r adeg i feio neb... mae'r canlyniadau yn adlewyrchu'r system gyfan
Dr Philip Dixon, Cyfarwyddwr Undeb ATL Cymru

Dywedodd Rex Phillips o undeb NASUWT Cymru na ddylai'r manylion arwain at feio athrawon.

'Ymroddiad'

Dywedodd Dr Philip Dixon, Cyfarwyddwr Undeb ATL Cymru, bod y canlyniadau yma yn rhai brawychus iawn.

"Nid dyma'r adeg i feio neb ... mae'r canlyniadau yn adlewyrchu'r system gyfan."

Dywedodd Ceidwadwyr Cymru fod y ffigyrrau yn hynod siomedig ac yn dangos faint mae Cymru wedi disgyn mewn sgiliau sylfaenol o dan y llywodraeth glymblaid.

"Er gwaetha ymroddiad athrawon mae'n siomedig mai Cymru ydi'r wlad waetha yn y DU.

"Mae angen edrych o'r newydd ar y system addysg a rhoi pwer i athrawon, rhieni a llywodraethwyr i wneud penderfyniadau am eu hysgolion lleol, gan mai nhw sy'n gwybod be sydd orau yn hytrach na gweinidogion y llywodraeth."

Prawf dwy awr yw'r asesiad ac mae'n gosod y safon y dylai disgybl ei gyflawni ar ddiwedd eu bywyd ysgol wrth i bob disgybl sefyll yr un prawf.HEFYD
Ysgolion Cymru "ar ei hôl hi"
02 Tach 10 |  Newyddion
Safon Uwch: 97.1% yn llwyddo
19 Awst 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific