British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 2 Rhagfyr 2010, 15:26 GMT
Cynlluniau i uno rhai o ysgolion Powys

Dosbarth o blant
Gallai swyddi athrawon fod o dan fygythiad

Mae arweinwyr undeb yn dweud y bydd yna "ddiswyddiadau ar raddfa eang ymhlith athrawon a staff cynorthwyol" petai cynlluniau Cyngor Powys i ad-drefnu addysg uwchradd yn mynd yn ei flaen.

Fel rhan o'r ad-drefnu mae disgwyl y bydd bob un o'r 13 ysgol uwchradd presennol yn parhau ar agor.

Roedd pryderon y gallai'r ad-drefnu arwain at gau hyd at chwech.

Ond mae'r cyngor wedi dweud y gallai swyddi gael eu colli o dan y cynlluniau i uno sefydliadau.

Y bwriad, yn ôl y cyngor, yw achosi'r anrhefn lleia posib i swyddi.

Mae undeb NASUWT wedi dweud na fydden nhw'n derbyn diswyddo gorfodol.

Opsiynau

Yn ôl swyddogion mae nifer y disgyblion yn gostwng ac mae hynny yn arwain at sialensiau i'r cyngor.

Roedd y cyngor wedi ystyried gwahanol opsiynau, gan gynnwys cau chwe ysgol uwchradd.

Wedi gwrthwynebiad chwyrn mae cynghorwyr yn argymell uno ysgolion a bod saith neu wyth yn weithredol yn y sir ar 13 safle.

Fe fydd bwrdd rheoli'r cyngor yn trafod y cynlluniau ddydd Mawrth.

Gallai hyn arwain at uno ysgolion a symleiddio'r strwythur rheoli gan arwain at un pennaeth ar gyfer tair ysgol.

Yn ôl y cyngor gall athrawon wynebu colli eu gwaith drwy ymddeoliad neu ddiswyddo gwirfoddol

Mae'r cynlluniau ar gyfer addysg ôl-16 oed yn cynnwys sefydlu colegau neu ganolfannau chweched dosbarth mewn partneriaeth â Choleg Powys.

Yn ôl Neil Butler, cynrychiolydd o undeb athrawon yr NASUWT, fe fydd uno ysgolion yn arwain at "gau ysgolion ac fe fydd 'na ddiswyddiadau ar raddfa eang...".

"Mae'r modd mae'r athrawon yn cael eu trin yn gwbl warthus...

"Fydd yr undeb ddim yn derbyn diswyddiadau gorfodol o ganlyniad i'r trefniadau yma."

'Cam gorau ymlaen'

Dywedodd Cynghorydd David Jones, aelod o fwrdd y cyngor sydd â chyfrifoldeb am ysgolion, fod y sir wedi gwrando ar y sylwadau ac mai dyma'r "cam gorau ymlaen" i'r cymunedau i sicrhau bod addysg yng nghalon y cymunedau.

"Dydyn ni ddim wedi gwneud ein meddyliau eto ac fe fyddwn ni'n ystyried barn pob ochr," ychwanegodd.

Petai'r cynlluniau yn cael eu cymeradwyo fe fydd cyfnod ymgynghorol o bedwar mis yn cychwyn ym mis Ionawr.HEFYD
Mesur y galw am addysg Gymraeg
30 Tach 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific