British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 1 Rhagfyr 2010, 13:54 GMT
Rhybudd am beryglon llusernau

Llusernau
Mae'r fflam y mae'r llusern yn ei chynhyrchu yn achosi perygl gwirioneddol

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Dr Christianne Glossop, wedi rhybuddio am berygl llusernau papur i dda byw ac anifeiliaid eraill.

Mae'r llusernau i fod yn arwydd o obaith a dymuniadau gorau ac yn boblogaidd iawn mewn partïon preifat a gwyliau.

Ond mae Llywodraeth y Cynulliad wedi derbyn adroddiadau bod rhyddhau'r llusernau'n codi ofn ac yn anafu anifeiliaid fferm a bod y fflam y mae'r llusern yn ei chynhyrchu yn achosi perygl gwirioneddol i adeiladau a pheiriannau.

Mae undebau amaeth wedi rhybuddio ers amser bod y llusernau, sy'n gallu hedfan am hyd at 20 munud, yn difrodi cnydau a thir amaethyddol.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad ei fod yn bwysig i'r rheini sy'n ystyried rhyddhau llusern papur mewn digwyddiad neu ddathliad awyr agored:

  • ystyried a yw'n briodol rhyddhau llusern papur;
  • asesu'r effaith y mae'r llusern yn debygol o'i chael ar ei hamgylchoedd;
  • dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr;
  • defnyddio llusern sy'n pydru'n naturiol.

Dywedodd Dr Glossop: "Mae rhyddhau llusernau papur wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn ystod y blynyddoedd diweddar, ond dyw llawer o bobl ddim yn ymwybodol o'r perygl i anifeiliaid fferm ac adeiladau.

"Rydyn ni'n derbyn nifer gynyddol o adroddiadau gan ffermwyr, undebau'r ffermwyr ac eraill am y difrod y mae llusernau papur yn ei achosi. Ymhlith yr adroddiadau mae niwed i dda byw, a marwolaeth mewn rhai amgylchiadau, ar ôl i wartheg lyncu'r gwifrau metel o fewn fframiau'r llusern.

"Dw i'n pwyso ar bobl i ystyried yn ofalus oblygiadau rhyddhau llusern. Maen nhw'n achosi perygl difrifol i dda byw ac anifeiliaid eraill ac i adeiladau a strwythurau eraill hefyd."

Ychwanegodd y dylid rhoi gwybod i'r Swyddfa Safonau Masnachu leol neu un o Undebau'r Ffermwyr am ddigwyddiadau sy'n cynnwys llusern papur.HEFYD
Llusernau yn 'difrodi cnydau'
20 Awst 09 |  Newyddion
Llusernau: Rhybudd i gymryd gofal
08 Tach 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific