British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 30 Tachwedd 2010, 15:43 GMT
Myfyrwyr i dalu dim mwy na 3,290

Adroddiad ein gohebydd addysg, Ciaran Jenkins

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cyhoeddi mai £3,290 y flwyddyn fydd uchafswm ffïoedd dysgu i fyfyrwyr o Gymru mewn prifysgolion yng Nghymru neu yn Lloegr.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, hefyd na fydd yn rhaid i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru dalu ffïoedd ychwanegol gan y bydd Llywodraeth y Cynulliad yn talu'r gost.

Yng Nghymru, bydd ffïoedd dysgu sylfaenol yn codi i £6000 y flwyddyn. Ond caiff sefydliadau addysg uwch godi ffïoedd o hyd at £9000, ar yr amod eu bod yn dangos ymrwymiad i ehangu mynediad ac i amcanion strategol eraill.

Bydd y trothwy incwm ar gyfer dechrau ad-dalu benthyciadau myfyrwyr yn codi o £15,000 i £21,000.

Bydd yn bosibl i fyfyrwyr rhan-amser gael benthyciad ar gyfer ffïoedd, gan ddibynnu pa mor ddwys yw eu cwrs.

2012/13

Bydd y newidiadau'n berthnasol i bob myfyriwr newydd o ddechrau blwyddyn academaidd 2012/13.

Neuadd ddarlithio
Bydd prifysgolion Cymru yn cael yr hawl i godi hyd at 9,000 y flwyddyn mewn ffoedd o 2012

Ni fydd y cynnydd yn y ffïoedd dysgu yn effeithio ar fyfyrwyr sydd eisoes yn astudio mewn prifysgol.

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn cyhoeddi na fydd yn rhaid i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru ddod o hyd i £6000 na £9000 i astudio.

Bydd y cynnydd yn y ffïoedd ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru, os ydyn nhw yn astudio yng Nghymru neu Loegr neu Ogledd Iwerddon, yn cael ei dalu gan Lywodraeth y Cynulliad.

'Yn deg ac yn gynaliadwy'

Dywedodd Leighton Andrews: "Dwi'n credu bod y trefniadau sydd gennym yn deg, ac yn gynaliadwy.

"Dydyn ni ddim yn credu y dylai myfyrwyr dalu cost lawn eu haddysg, neu'n agos at y gost lawn. Dydyn ni ddim yn credu y dylai addysg uwch gael ei drefnu ar sail y farchnad.

"Yn rhaglen lywodraethu Cymru'n Un, bu inni ymrwymo i wneud popeth posib i liniaru'r effaith ar fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru, pe bai'r ffïoedd yn cael eu cynyddu.

"Mae gennym gyfrifoldeb i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru, ble bynnag y maent yn dewis astudio. Mae gennym hefyd gyfrifoldeb i sicrhau bod Cymru'n elwa yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol, o'r buddsoddiad y mae Llywodraeth y Cynulliad yn ei wneud i addysg uwch yng Nghymru.

"Dylai addysg uwch gael ei roi yn ôl potensial yr unigolyn i elwa, ac nid ar sail ei allu i dalu amdano".

Mae Llywodraeth Clymblaid San Steffan eisoes wedi cyhoeddi y bydd ffïoedd i fyfyrwyr ym mhrifysgolion Lloegr yn codi hyd at £9,000 ym mis Medi 2012.

Roedd prifysgolion Cymru yn awyddus i Lywodraeth y Cynulliad ddilyn yr un argymelliadau ag yn Lloegr.

Ond mae myfyrwyr a disgyblion chweched dosbarth wedi bod yn protestio unwaith eto yn erbyn cynlluniau i godi'r ffïoedd.

Tan eleni, roedd ffioedd dysgu yng Nghymru ychydig dros £1,000 - tipyn llai na'r £3,290 yn Lloegr.

Mae traean o fyfyrwyr Cymru yn astudio yn Lloegr bob blwyddyn, ac erbyn mis Medi 2012 fe fydd hi'n costio tua £100,000 i'r llywodraeth eu cefnogi.

Datganiad ar y strategaeth addysg uwchHEFYD
C&A: Ffioedd Myfyrwyr
30 Tach 10 |  Newyddion
Anfantais i brifysgolion Cymru?
12 Hyd 10 |  Newyddion
'Pryder am ddyfodol prifysgolion'
24 Tach 10 |  Newyddion
Gwrthdaro mewn protest myfyrwyr
10 Tach 10 |  Newyddion
Ffioedd: Cost ychwanegol i Gymru
04 Tach 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific