British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 29 Tachwedd 2010, 15:10 GMT
Camerâu i atal taflu sbwriel anghyfreithlon

Sbwriel
'Mae'r math yma o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn annerbyniol' medd un cynghorydd

Bydd Cyngor Gwynedd yn defnyddio camerâu i dargedu ardaloedd ble mae tipio anghyfreithlon yn broblem.

Bydd Tîm Gorfodaeth Stryd y Cyngor, sy'n gweithio mewn partneriaeth â'r fenter Taclo Tipio Cymru, yn mynd i'r afael â gollwng sbwriel anghyfreithlon drwy ddefnyddio camerâu cudd mewn rhai ardaloedd.

Mae'r cynllun yma yn ychwanegol i'r gwaith monitro ac ymchwilio sydd eisoes yn cael ei gynnal gan staff y cyngor.

Gall Wardeiniaid Gorfodaeth Stryd y Cyngor a Swyddogion Cefnogol Cymunedol yr Heddlu roi dirwy o £75 yn y fan a'r lle i bobl am ollwng sbwriel.

Neu mewn achosion eithafol, gall rhywun sy'n euog o dipio anghyfreithlon wynebu dirwy o £50,000 neu hyd at bum mlynedd mewn carchar.

'Anharddu'

"Mae'r rhan fwyaf o bobl efo gwir ddiddordeb yn safon yr amgylchedd lleol, yn enwedig yn eu cymuned eu hunain," meddai'r Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio'r Amgylchedd ar Gyngor Gwynedd.

"Mae gollwng ysbwriel yn anharddu ardal, yn gallu peryglu iechyd y cyhoedd ac yn cynyddu'r ofn o drosedd yn lleol.

"Mae'r math yma o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn annerbyniol ac rydym ni a'n partneriaid yn benderfynol o daclo'r problemau hyn er mwyn sicrhau fod Gwynedd yn lle glanach a mwy diogel ar gyfer y rhai sy'n byw, gweithio ac ymweld â'r sir."

'Dim esgus'

Ychwanegodd Gwyn Morris Jones, Pennaeth Gwasanaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, eu bod yn annog pawb i ymfalchïo yn yr amgylchedd lleol.

"Mae nifer o ganolfannau ailgylchu ar hyd a lled y sir lle gellir ailgylchu pob math o wastraff, does dim esgus dros ollwng a thipio sbwriel.

"Drwy ddefnyddio camerâu byddwn yn atal pobl rhag gollwng sbwriel ac yn gallu hel tystiolaeth am y lleiafrif bychan sy'n parhau i anwybyddu deddf gwlad."

Erlyn

Helen Jenkins yw Cydlynydd Cenedlaethol Taclo Tipio Cymru.

"Mae tipio slei-bach yn drosedd ac mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i gael gwared â'n gwastraff mewn ffordd ddiogel heb ddifrodi'r gymuned na'r amgylchedd lleol," meddai.

"Drwy weithio mewn partneriaeth ein bwriad yw rhannu gwybodaeth ar ffyrdd o fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon ac mae defnyddio'r camerâu hyn yn ffordd o gasglu tystiolaeth all arwain at erlyn hyd yn oed mwy o bobl yng Ngwynedd."HEFYD
Ailgylchu: Cynghorau yn poeni
02 Tach 10 |  Newyddion
Mynd i'r afael â sbwriel traethau
19 Medi 10 |  Newyddion
Ł142 miliwn i drin gwastraff
06 Awst 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific