British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 25 Tachwedd 2010, 18:35 GMT
S4C: Dim adolygiad cyn 2015

Pencadlys S4C
Roedd yr arweinwyr eisiau adolygiad 'cynhwysfawr'

Mae'r Ysgrifennydd Diwylliant, Jeremy Hunt, wedi gwrthod galwadau gan arweinwyr y pedair prif blaid yn y Cynulliad Cenedlaethol am adolygiad annibynnol ar unwaith o ddyfodol S4C.

Yn gynharach yn y mis, fe wnaeth yr arweinwyr ysgrifennu llythyr at David Cameron yn galw am "adolygiad annibynnol o gynlluniau'r llywodraeth ar gyfer S4C".

Yn ôl Carwyn Jones, Ieuan Wyn Jones, Nick Bourne a Kirsty Williams dyw'r "stiwardiaeth wleidyddol o S4C ddim wedi bod yn ddigon gwyliadwrus".

Ond wrth ymateb dywedodd Mr Hunt bod rhinweddau yn y syniad o gynnal adolygiad ond na ddylid ei gynnal cyn 2015 er mwyn rhoi cyfle i'r bartneriaeth rhwng y BBC ac S4C i sefydlu ei hun.

Mae Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon San Steffan wedi dweud mai'r BBC fydd yn gyfrifol am ariannu S4C yn rhannol yn y dyfodol.

'Ailfeddyliwch'

Yn y cyfamser, mae pump o arweinyddion Cristnogol Cymru yn galw ar Lywodraeth San Steffan i ailfeddwl ynglŷn â'r ffordd mae'n ymdrin ag S4C.

Mewn llythyr at Mr Hunt, mae'r pump yn mynegi pryder ynglŷn â phenderfyniadau diweddar sy'n effeithio S4C, ac maen nhw hefyd yn galw am ddatganoli darlledu.

Dywed y llythyr: "Galwn am annibyniaeth i S4C.

"Mae ar Gymru angen corff annibynnol gydag un agenda, sef darparu gwasanaethau teledu yn yr iaith Gymraeg i'r safon gorau posibl ac mewn modd sy'n atebol i bobl Cymru.

"Dim ond trwy reolaeth olygyddol lwyr a'r gallu i gomisiynu y mae hyn yn bosibl."

Mae'r pum arweinydd yn cydnabod y bu gwendidau yn y ffordd y bu S4C yn ymwneud â'i chynulleidfa, ond yn dadlau "od modd goresgyn hyn ac adeiladu corff sy'n atebol i bobl Cymru ac yn darparu gwasanaethau teledu o safon uchel i holl bobl Cymru".

Llofnodwyr y llythyr yw'r Parchedig W. Bryn Williams (Ysgrifennydd Cyffredinol, Eglwys Bresbyteraidd Cymru); y Gwir Barchg Barry Morgan (Archesgob Cymru, yr Eglwys yng Nghymru); y Parchg Ddr Geraint Tudur (Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg); y Parchedig Peter Thomas (Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb Bedyddwyr Cymru), a'r Parchedig Patrick Slattery (Cadeirydd Synod Cymru o'r Eglwys Fethodistaidd).HEFYD
Galw ar yr Awdurdod i ymddiswyddo
25 Tach 10 |  Newyddion
O blaid gwrthod talu'r drwydded
30 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Cais am adolygiad barnwrol
20 Hyd 10 |  Newyddion
'BBC i ariannu S4C'
19 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Newid yn y ddeddf
14 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific