British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 25 Tachwedd 2010, 14:18 GMT
Galw ar Awdurdod S4C i ymddiswyddo

Rheon Tomos
Mae gwleidyddion wedi galw ar Rheon Tomos ac aelodau'r Awdurdod i ymddiswyddo

Mae gwleidyddion wedi galw ar holl aelodau Awdurdod S4C i ymddiswyddo oherwydd ansicrwydd ynglŷn â phwy ydi'r cadeirydd.

Ar raglen radio BBC Cymru Taro'r Post fe alwodd Alun Davies AC ac Alun Cairns AS ar Rheon Tomos a gweddill aelodau'r awdurdod i ymddiswyddo gan ddweud eu bod wedi "colli hyder gwleidyddion a'r cyhoedd".

Ddydd Mercher dywedodd yr awdurdod fod John Walter Jones wedi ymddiswyddo fel cadeirydd a bod Mr Tomos wedi ei benodi yn is-gadeirydd wedi cyfarfod o'r awdurdod nos Fawrth.

Mae Mr Jones yn mynnu y bydd yn aros fel cadeirydd tan fis Mawrth 2011.

Dywedodd Mr Davies, sy'n AC Llafur, Canolbarth a Gorllewin Cymru, ei fod wedi colli amynedd a bod angen i Mr Tomos ymddiswyddo ar unwaith.

"Beth sy'n amlwg i mi yw bod chi ac eraill ar yr awdurdod yn methu â rhedeg y sioe."

Gofynnodd Mr Cairns, AS Ceidwadol Bro Morgannwg, ba hawl oedd gan yr awdurdod barhau oherwydd eu bod wedi colli hyder gwleidyddion a phobl gyffredin.

Strategaeth

"Bethsy'n bod, pam dach chi ddim yn gwrando?

"Mae angen i bawb heblaw am y cadeirydd ymddiswyddo," meddai.

Hefyd ar y rhaglen dywedodd cyn-Weinidog Treftadaeth Cymru Rhodri Glyn Thomas, fod yr awdurdod wedi colli ymddiriedaeth ac y dylai'r Ysgrifennydd Gwladol benodi corff fel Ofcom i gymryd yr awenau.

Gwrthododd Mr Tomos y galwadau arno i ymddiswyddo ond dywedodd y byddai'r awdurdod yn barod i gwrdd â gwleidyddion er mwyn eu hargyhoeddi o'r gwaith caled sy'n cael ei wneud i sicrhau dyfodol y sianel.

"Mae ganddon ni job o waith i wneud ac mae ganddon ni strategaeth glir iawn iawn i unrhyw un i'w darllen hi, i weld sut rydym yn cario 'mlaen fel awdurdod ac fel sianel, ac mae'n ddigon hawdd i bobl edrych arni a gwneud penderfyniadau drostyn nhw eu hunain."

Dywedodd Mr Tomos fod Mr Jones wedi cynnig ei ymddiswyddiad mewn cyfarfod o'r Awdurdod ddydd Mawrth.

Ychwanegodd ei fod o'n "dipyn o sioc" i glywed gan y wasg nad oedd Mr Jones wedi ymddiswyddo.

'Eglurhad'

Mae o'n dweud fod yr Ysgrifennydd Diwylliant, Jeremy Hunt, yn y Dwyrain Pell ar hyn o bryd a bod hyn yn rhan o'r dryswch.

John Walter Jones
Mae John Walter Jones yn mynnu y bydd yn eu swydd tan fis Mawrth

Ychwanegodd mai "mater ydi hyn o sortio allan y gwaith papur".

"Dwi wedi ysgrifennu at John, mae'r llythyr yn y broses o gael ei anfon, i ofyn am eglurhad be'n union mae o'n drio ei wneud yn y mater yma," ychwanegodd Mr Tomos.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon nad ydyn nhw wedi derbyn llythyr ymddiswyddo gan Mr Jones.

Byddai'n rhaid i'r Ysgrifennydd Diwylliant gytuno i dderbyn yr ymddiswyddiad.

Ef hefyd fyddai'n penodi cadeirydd newydd.

Mae'r datblygiadau diweddara yn dilyn cyfnod cythryblus i'r sianel.

Yn ddirybudd ym mis Gorffennaf cyhoeddwyd bod Iona Jones yn gadael ei swydd fel prif weithredwr ac fe ymddiswyddodd Rhian Gibson, Cyfarwyddwr Comisiynu'r sianel, ym mis Hydref.

25%

Yna cyhoeddodd Llywodraeth San Steffan y byddai yna doriadau sylweddol yng nghyllid y sianel.

Mae'r sianel yn derbyn tua £100 miliwn y flwyddyn ac roedd awgrym y byddai toriadau o 25%.

Ym mis Hydref cyhoeddodd y llywodraeth mai'r BBC fyddai'n bennaf gyfrifol am gyllido S4C yn y dyfodol.

Dywedon nhw eu bod am i'r awdurdod barhau'n annibynnol ond roedden nhw am weld mwy o gydweithio â'r BBC.HEFYD
S4C: Dim adolygiad cyn 2015
25 Tach 10 |  Newyddion
S4C: Pwy yw'r Cadeirydd?
25 Tach 10 |  Newyddion
ASau am i 'Awdurdod S4C fynd'
24 Tach 10 |  Newyddion
S4C: 'Gormod o floneg'
23 Tach 10 |  Newyddion
'Angen i S4C fod yn annibynnol'
17 Tach 10 |  Newyddion
S4C: Mudiad yn mynegi pryder
12 Tach 10 |  Newyddion
S4C: arweinwyr yn galw am adolygiad
02 Tach 10 |  Newyddion
'BBC i ariannu S4C'
19 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific