British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 25 Tachwedd 2010, 07:30 GMT
Ansicrwydd ynglyn Chadeirydd Awdurdod S4C

John Walter Jones
Mae John Walter Jones yn mynnu y bydd yn eu swydd tan fis Mawrth

Mae'r ansicrwydd yn parhau ynglŷn â phwy yw cadeirydd S4C.

Dywed Awdurdod S4C fod John Walter Jones wedi ymddiswyddo, ond mae Mr Jones yn mynnu y bydd o'n aros yn y swydd tan fis Mawrth 2011.

Ar ôl cyfarfod o'r Awdurdod nos Fawrth cafodd Rheon Tomos ei benodi yn is-gadeirydd.

Yn ôl llefarydd ar ran yr Awdurdod fe wnaeth Mr Jones ymddiswyddo yn ystod y cyfarfod nos Fawrth, ac maen nhw'n aros am gadarnhad o San Steffan fod cynnig gan Mr Jones i wneud hynny wedi cael ei dderbyn.

Dywedodd Mr Tomos ei fod o'n "dipyn o sioc' " i glywed gan y wasg nad oedd Mr Jones wedi ymddiswyddo.

'Eglurhad'

Mae o'n dweud fod yr Ysgrifennydd Diwylliant, Jeremy Hunt, yn y Dwyrain Pell ar hyn o bryd a bod hyn yn rhan o'r dryswch.

Ychwanegodd mai "mater ydi hyn o sortio allan y gwaith papur".

"Dwi wedi ysgrifennu at John, mae'r llythyr yn y broses o gael ei anfon, i ofyn am eglurhad be'n union mae o'n drio ei wneud yn y mater yma," ychwanegodd Mr Tomos.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon nad ydyn nhw wedi derbyn llythyr ymddiswyddo gan Mr Jones.

Byddai'n rhaid i'r Ysgrifennydd Diwylliant gytuno i dderbyn yr ymddiswyddiad.

Ef hefyd fyddai'n penodi cadeirydd newydd.

Yn ôl y llefarydd roedd Mr Jones wedi son am ei benderfyniad i roi'r gorau i'w swydd yn y gwanwyn.

Mae Mr Jones wedi gwrthod cais gan y BBC i gael ei gyfweld.

"Dwi'n atebol i'r Ysgrifennydd Gwladol a neb arall," meddai.

'Hir ac anodd'

Yn ystod cyfarfod nos Fawrth mae'n debyg fod Mr Jones wedi dweud wrth aelodau'r awdurdod ei fod wedi cynnig ei ymddiswyddiad i'r Ysgrifennydd Diwylliant ar ôl cyfarfod ar Dachwedd 16.

Roedd Mr Jones yn cyfrannu i'r cyfarfod drwy gyswllt fideo.

Mae'r BBC yn deall fod y cyfarfod wedi bod yn un "hir ac anodd" ac i Mr Jones gyhoeddi y byddai'n ymddiswyddo yn syth cyn gadael y cyfarfod.

Dywedodd llefarydd ar ran Awdurdod S4C: "Dywedodd Mr Jones wrth yr Awdrudod y byddai ei ymddiswyddiad yn dod i rym yn syth.

"Nid ydym wedi cael cydnabyddiaeth ffurfiol am y penderfyniad oddi wrth yr Adran Ddiwylliant ac nid ydym wedi cael unrhyw gysylltiad â Mr Jones ers cyfarfod hwnnw."

Ymddiswyddo

"Mae'r Awdurdod wedi bod yn unfrydol wrth gydnabod pwysigrwydd trafodaethau gyda'r Adran Ddiwylliant a'r BBC wrth drafod dyfodol S4C," ychwaengodd y llefarydd.

S4C mewn 'traed moch'

"Mae cyfarfodydd eisoes wedi eu cynnal gyda'r Adran ac Ymddiriedolaeth y BBC ac mae yna gyfarfod wedi ei drefnu ar gyfer wythnos nesa."

Bore Mercher fe alwodd Aelodau Seneddol Ceidwadol o Gymru ar aelodau'r awdurdod ar wahân i Mr Jones i ymddiswyddo.

Mae Aelod Seneddol Aberconwy Guto Bebb yn honni fod yr awdurdod wedi "methu'n gyson dros gyfnod o flynyddoedd".

Mae'r datblygiadau diweddara yn dilyn cyfnod cythryblus i'r sianel.

Yn ddirybudd ym mis Gorffennaf cyhoeddwyd bod Iona Jones yn gadael ei swydd fel prif weithredwr ac fe ymddiswyddodd Rhian Gibson, Cyfarwyddwr Comisiynu'r sianel, ym mis Hydref.

25%

Yna cyhoeddodd Llywodraeth San Steffan y byddai yna doriadau sylweddol yng nghyllid y sianel.

Mae'r sianel yn derbyn tua £100 miliwn y flwyddyn ac roedd awgrym y byddai toriadau o 25%.

Ym mis Hydref cyhoeddodd y llywodraeth mai'r BBC fyddai'n bennaf gyfrifol am gyllido S4C yn y dyfodol.

Dywedon nhw eu bod am i'r awdurdod barhau'n annibynnol ond roedden nhw am weld mwy o gydweithio â'r BBC.

Deellir fod yna "wrthdaro" o fewn yr awdurdod a ddylid ildio neu geisio gwrthsefyll pwysau i gydweithio.HEFYD
ASau am i 'Awdurdod S4C fynd'
24 Tach 10 |  Newyddion
S4C: 'Gormod o floneg'
23 Tach 10 |  Newyddion
'Angen i S4C fod yn annibynnol'
17 Tach 10 |  Newyddion
S4C: Mudiad yn mynegi pryder
12 Tach 10 |  Newyddion
Protest dros ddyfodol S4C
06 Tach 10 |  Newyddion
S4C: arweinwyr yn galw am adolygiad
02 Tach 10 |  Newyddion
'BBC i ariannu S4C'
19 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific