British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 24 Tachwedd 2010, 07:03 GMT
Pryder am ddyfodol ariannol prifysgolion

Myfyrwyr
Mae rhai o sefydlaidau addysg uwch Cymru yn wynebu ansicrwydd

Mae 'na bryder am gynaliadwyedd ariannol bron i hanner prifysgolion Cymru.

Cafodd adolygiadau risg eu cynnal gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) ac mae'r canlyniadau wedi dod i law BBC Cymru o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Mae'n nodi bod pump o'r 11 sefydliad yn wynebu dyfodol hir dymor ansicr iawn.

Daw'r pryderon wrth i rai myfyrwyr a darlithwyr yng Nghymru brotestio yn erbyn y bwriad i godi ffioedd uwch yn Lloegr.

Dywedodd HEFCW, y corff sy'n ariannu prifysgolion Cymru, na fyddan nhw'n enwi'r sefydliadau sydd yn wynebu ansicrwydd ond dywedodd y Prif Weithredwr, Yr Athro Philip Gummett, bod "y sector addysg uwch yn wynebu sialensiau ariannol dros y blynyddoedd nesaf".

Dyma'r tro cyntaf i gynaliadwyedd y prifysgolion gael ei fesur yn y ffordd yma.

Cafodd yr adolygiadau risg eu cynnal ym mis Mai.

Codi'r ffioedd

Mae'n cofnodi pryder am ddyfodol hir dymor pum sefydliad, er nad oedd yr un yn risg uchel - roedd y chwech arall yn risg isel.

Yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth y Cynulliad yn gynharach yn y mis daeth cyhoeddiad y bydd 'na doriadau o 12% i gyllid prifysgolion dros y pedair blynedd nesaf.

Rydym yn annog ad-drefnu'r sector addysg uwch ac yn ystyried ffyrdd o gefnogi hyn ar hyn o bryd
Llefarydd ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Dywedodd Dr Peter Noyes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Casnewydd, bod holl brifysgolion Cymru yn lobio'r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, i gael cynnydd mewn ffioedd myfyrwyr.

"Dyma'r unig ffordd y gallwn fforddio cefnogi'r garfan o fyfyrwyr yn y dyfodol i gyfoethogi'r economi," meddai.

"Rydym wedi dweud y byddwn yn gweithio gyda Mr Andrews i sicrhau bod y system yn deg ac yn addas ar gyfer anghenion economi Cymru."

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cynnig i gynyddu ffioedd myfyrwyr ym mhrifysgolion Lloegr hyd at £9,000 y flwyddyn.

Mae disgwyl cyhoeddiad gan Lywodraeth y Cynulliad cyn y Nadolig.

Maint prifysgolion

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad mai mater i'r Cyngor Cyllido yw'r adolygiadau risg.

"Mae'r ystadegau yn dangos nad oedd yr un sefydliad yn y categori risg uchel, pump yn y risg canol a chwech yn risg isel.

"Cyfrifoldeb y cyngor yw cysylltu gyda'r sefydliadau yma a thrafod y materion."

Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor Cyllido bod eu pryder am ddyfodol tymor hir y sefydliadau wedi ei nodi.

"Rydym wedi nodi ein bod yn 'credu bod gormod o'n prifysgolion yn rhy fach o ystyried maint prifysgolion ar draws y DU'.

"Rydym yn annog ad-drefnu'r sector addysg uwch ac yn ystyried ffyrdd o gefnogi hyn ar hyn o bryd."

Yn y cyfamser fe fydd myfyrwyr yn protestio er mwyn rhoi cefnogaeth i'w cyd-fyfyrwyr yn Lloegr sydd hefyd yn protestio.

Bydd myfyrwyr Caerdydd yn protestio y tu allan i brif adeilad y brifysgol wrth i fyfyrwyr yn Aberystwyth dderbyn darlithoedd ar strydoedd y dref.

Mae disgyblion Ysgol Gyfun Mynwy yn bwriadu cerdded allan o'i gwersi hefyd.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific