British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 24 Tachwedd 2010, 06:45 GMT
Safle Aliwminiwm Môn ar werth

Aliwminiwm Môn
Collodd 400 o weithwyr eu gwaith y llynedd

Mae safle Aliwminiwm Môn ym Mhenrhos ger Caergybi ar werth gyda disgwyl cynigion tua £10 miliwn.

Fe fydd y gwaith ail-doddi, sy'n cyflogi tua 90 o staff, yn parhau ar y safle ac yn cael ei redeg gan Anglesey Aluminium Metals Ltd (AAM).

Dywedodd Cyngor Ynys Môn eu bod yn hyderus y bydd gwerthu'r safle yn dod â swyddi i'r ardal.

Fe ddaeth y gwaith cynhyrchu aliwminiwm i ben yn 2009 gyda 400 o bobl yn colli eu gwaith.

Daeth hyn wedi i'r cwmni fethu sicrhau cyflenwad trydan rhad.

Doedd cyd-berchnogion Aliwminiwm Môn, Grŵp Rio Tinto a Kaiser Aluminium, ddim am wneud datganiad ar y gwerthiant.

Yn ôl y pecyn gwybodaeth am werthiant y safle fe wnaeth y gwaith yno gael ei ddatblygu rhwng 1968 a 1970 i gynhyrchu aliwminiwm.

Pwerdy

Rydym yn hyderus felly y bydd yn gallu denu cyflogwr i'r ardal ac o bosib un gyda chyswllt â'r sector ynni
Sasha Davies

Ynys Ynni

Mae 'na 184 acer o dir ar werth ac adeiladau sy'n "sylweddol" eu maint.

Yn ogystal â'r gwaith ail-doddi fydd yn parhau mae'r perchnogion presennol eisiau caniatâd i godi pwerdy bio-mas ar 87 o aceri.

Dydi'r cysylltiad 3 kilomedr o'r gwaith i'r dŵr yng Nghaergybi ddim yn rhan o'r gwerthiant, ond mae'n bosib y gall fod ar gael gan ddibynnu ar gytundeb.

O dan gytundeb tebyg y mae'r cysylltiad rheilffordd o Gaergybi i Gaer.

Fe fyddai unrhyw brynwr yn cael rhyddfraint o'r tir.

Mae 'na denantiaeth tymor byr ar y safle a fydd yn cynnig incwm o £45,000 y flwyddyn.

'Lleoliad gwych'

Mae'r gwaith eisoes wedi cychwyn ar ddadgomisiynu'r safle ac mae disgwyl iddo gymryd 18 mis yn ôl y pecyn gwerthu.

Mae angen i unrhyw ddarpar brynwr gynnig manylion llawn sut maen nhw am dalu am y safle a'u bwriad am y defnydd o'r safle.

Mae ganddyn nhw tan Ionawr 10fed 2011 i wneud cais.

Dywedodd Sasha Davies, Cyfarwyddwr Rhaglen Ynys Ynni gyda Chyngor Sir Ynys Môn bod y cyngor wedi bod yn gweithio gydag Alwminiwm Môn a Llywodraeth y Cynulliad ers dros flwyddyn i wneud y mwyaf o unrhyw gyfleodd cyflogaeth ar y safle yn dilyn cau'r prif fusnes mwyndoddi y llynedd.

"Mae'r safle mewn lleoliad gwych gyda chysylltiadau trafnidiaeth a chyfleusterau cysylltiedig da.

"Rydym yn hyderus felly y bydd yn gallu denu cyflogwr i'r ardal ac o bosib un gyda chyswllt â'r sector ynni."HEFYD
Dadgomisynu safle Aliwminiwm Môn
08 Medi 10 |  Newyddion
Atomfa i'r Wylfa erbyn 2020?
30 Maw 10 |  Newyddion
Dyfodol 'yn dywyll' yng Nghymru
22 Maw 10 |  Newyddion
Hwb i safle aliwminiwm?
17 Chwef 10 |  Newyddion
Aliwminiwm: Diwedd cynhyrchu
30 Medi 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific