British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 23 Tachwedd 2010, 14:55 GMT
Llai o farwolaethau tymhorol yng Nghymru

Person hŷn
Mae'r rhai sy'n fregus mewn mwy o berygl

Bu llawer llai o farwolaethau tymhorol yn ystod y gaeaf diwethaf nag yn y flwyddyn flaenorol er gwaetha'r tymheredd.

Gaeaf 2009/10 oedd yr oeraf ym Mhrydain ers 14 mlynedd, yn ôl adroddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Mae'r adroddiad yn dweud nad yw mwyafrif y marwolaethau gaeafol yn ymwneud yn uniongyrchol gyda'r tymheredd a chyflyrau fel hypothermia.

Y prif achosion yw clefydau yn ymwneud â'r galon neu'r ysgyfaint.

Gall dod i gysylltiad â'r oerni neu'r ffliw brofi'n angheuol i bobl sydd eisoes yn fregus oherwydd clefydau fel yma.

Oerach

Yng Nghymru'r gaeaf diwethaf, bu farw 1,700 oherwydd rhesymau tymhorol yn ymwneud â'r gaeaf yn ôl yr ONS.

Mae hynny'n fwy na 700 yn llai na'r ffigwr am y gaeaf blaenorol o 2,470.

Bu'r cwymp mwyaf yn yr oedrannau rhwng 75 ac 84 - cwymp o dros 50%.

Dywedodd Vanessa Fearn, ymchwilydd gyda'r ONS: "Er mai gaeaf 2009/10 oedd yr oeraf ers 1995/96, bu traean yn llai o farwolaethau tymhorol yng Nghymru a Lloegr.

"Un rheswm posib am hyn yw bod lefelau heintio'r ffliw yn isel dros y rhan fwyaf o'r cyfnod.

Ffindir

"Mae ymchwil blaenorol hefyd yn dangos fod marwolaethau tymhorol ar ei isaf mewn gwledydd fel Y Ffindir.

"Gall hyn fod oherwydd bod pobl yn gwisgo'n gynhesach pan mae'r tymheredd yn disgyn, ac yn insiwleiddio'u cartrefi."

Mae Swyddfa Ystadegau Gwladol yn diffinio'r gaeaf fel y cyfnod rhwng mis Rhagfyr a mis Mawrth, ac mae'r ffigwr marwolaethau tymhorol yn cael ei gofnodi drwy gymharu nifer y rhai sy'n marw yn y cyfnod yna gyda'r nifer fu farw dros y tri mis blaenorol a'r tri mis canlynol.

Yn ôl adroddiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol, dyma nifer y marwolaethau tymhorol yng Nghymru dros y ddau aeaf diwethaf yn ôl oedran.

Oedran

0-64

65-74

75-84

85+

Bob oed

2008/09

240

280

850

1,100

2,470

2009/10

200

100

400

1,000

1,700

'Angen gweithredu'

Cymysg oedd ymateb yr elusen Age Cymru i'r adroddiad.

"Mae'r rhyddhad i Age Cymru glywed am y cwymp sylweddol yn nifer y marwolaethau tymhorol ymhlith pobl dros 65 oed y gaeaf diwethaf, yn enwedig a hwnnw'n aeaf mor galed," meddai eu swyddog cynlluniau iechyd, Rhian Pearce.

"Ond fedrwn ni ddim anghofio fod 1,500 o bobl dros 65 oed wedi marw yng Nghymru'r gaeaf diwethaf, ac mae angen gweithredu i daclo'r rhesymau am hynny.

"Mae tlodi tanwydd yn un o brif achosion marwolaethau tymhorol y gaeaf, ac yn broblem sy'n tyfu yng Nghymru gyda thua 320,000 o gartrefi yn gwario mwy na 10% o'u hincwm ar danwydd.

"Gyda biliau tanwydd yn cynyddu eto'r gaeaf hwn rhaid i lywodraethau'r Cynulliad a San Steffan weithio gyda'i gilydd i sicrhau na fydd rhaid i bobl hŷn ddewis rhwng cynhesu eu cartrefi neu fwyta dros fisoedd y gaeaf."HEFYD
Cynnydd ym marwolaethau'r gaeaf
04 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific