British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 23 Tachwedd 2010, 12:36 GMT
Llai o arian i awdurdodau lleol

Arian
Mae Llywodraeth y Cynulliad yn cydnabod y bydd gan awdurdodau lleol 'benderfyniadau anodd'

Mae Gweinidog Llywodraeth Leol Cymru wedi cyhoeddi rhagor o fanylion ynglyn â chynllun drafft i ariannu awdurdodau lleol dros y flwyddyn ariannol nesa'.

Cyhoeddodd Carl Sargeant y bydd cynghorau yn derbyn cyfanswm o £4 biliwn y flwyddyn i warchod eu prif wasanaethau.

Mae hyn yn golygu gostyngiad o 1.4% yn eu cyllid o'i gymharu â'r hyn dderbynion nhw'r llynedd.

O dan gynlluniau Llywodraeth y Cynulliad, bydd cynnydd o 0.2% yn y cyllid ar gyfer 2012-13, a bydd yn codi i 1.3% ar gyfer 2013-14.

Dywedodd Mr Sargeant fod y cyfanswm yn her i'r awdurdodau lleol, a hynny oherwydd 'toriadau mawr ddaeth gan Lywodraeth y DU.'

"Ond mae'n adlewyrchu blaenoriaethau Llywodraeth y Cynulliad yn amddiffyn ysgolion a gofal cymdeithasol, ac mae'n gynnig teg yn yr hinsawdd economaidd anodd sydd ohoni.

Carl Sargeant AC
Rwy'n cynyddu'r arian sydd ar gael i awdurdodau lleol dros y tair blynedd nesa'. Mae hyn yn cyferbynu'n arw gyda'r sefyllfa yn Lloegr, lle mae'r cyllid ar gyfer awdurdodau lleol wedi'i gwtogi 2.3%
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol

"Rwy'n cynyddu'r arian sydd ar gael i awdurdodau lleol dros y tair blynedd nesa'.

Mae hyn yn cyferbynnu'n arw, meddai, gyda'r sefyllfa yn Lloegr, lle mae'r cyllid ar gyfer awdurdodau lleol wedi'i gwtogi 2.3%.

Yr wythnos ddiwethaf cafodd cyllideb ddrafft Llywodraeth y Cynulliad ei chefnogi gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Ond mae arweinydd y Gymdeithas y Cynghorydd John Davies yn dweud fod her wirioneddol i gynghorau wrth geisio delio â'r toriadau.

"Er mae dyma'r setliad gorau y gallwn ni fod wedi ei ddisgwyl yn yr hinsawdd sydd ohonni, mae'n parhau i fod gyda'r anoddaf ers nifer o flynyddoedd.

"Mae'n bwysig nawr bod y rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas yn cael blaenoriaeth, yn enwedig o ystyried y newidiadau i fudd-daliadau o fis Ebrill nesaf.

"Gydag un ymhob tri o weithwyr Cymru yn cael eu cyflogi yn y sector gyhoeddus gall ein cymunedau gael eu taro yn galed unwaith eto."

'Penderfyniadau anodd'

O dan y cynllun drafft, dywedodd Mr Sargeant y bydd adnoddau ar gael i neilltuo tua £61 miliwn yn ychwanegol ar gyfer addysg, a rhyw £35 miliwn ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol dros y tair blynedd nesa'.

'Biwrocratiaeth wastraffus'

Yn ôl llefarydd Plaid Cymru ar lywodraeth leol, Dai Lloyd AC, mae eu blaenoriaethau nhw o fewn y llywodraeth yn canolbwyntio ar anghenion plant, pobl fregus a phrif wasanaethau.

Dywedodd fod yr ymrwymiad yma'n cael ei ddangos yn y gyllideb ddrafft, oedd yn amddiffyn gwasanaethau cymdeithasol ac ysgolion.

Galwodd ar i awdurdodau lleol sicrhau fod y gwasanaethau hyn yn cael eu hamddiffyn.

Wrth ymateb i'r setliad, galwodd y Ceidwadwyr Cymreig ar i'r arian ar gyfer addysg gael ei neilltuo'n benodol i ysgolion er mwyn cael gwared ar "fiwrocratiaeth wastraffus".

Yn ôl eu llefarydd ar addysg, Paul Davies AC: "Ar adeg pan mae 'na wasgu ar gyllidebau, mae'r cyhoedd angen bod yn hyderus fod pob ceiniog yn cael ei wario'n ddoeth".

Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru y byddai cyllid yr awdurdodau'n gostwng 6.7% mewn termau real dros dair blynedd, er bod ffigurau ar gyfer 2012-13 a 2013-14 yn dangos cynnydd bychan.

Yn ôl arweinydd y gymdeithas, y Cynghorydd John Davies: "Yr wythnos ddiwetha' fe wnes i gefnogi agwedd gweinidogion Cymru tuag at y gyllideb a chydnabod eu hymdrechion amlwg i amddiffyn cymunedau Cymreig trwy flaenoriaethu prif wasanaethau. Tra bod y setliad heddiw yn adlewyrchu'r agwedd honno, 'does dim amheuaeth y bydd cynghorau yn ei chael yn anodd llenwi'r bwlch rhwng toriadau mewn cyllid a'r gost gynyddol o gynnal gwasanaethau."

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad heddiw, dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar lywodraeth leol, Darren Millar AC: "Does dim ots faint o sglein a sbin mae'r llywodraeth glymblaid Llafur-Plaid yn ei roi ar y cynlluniau hyn, 'does dim modd gwadu fod hwn yn setliad caled iawn i gynghorau Cymru."HEFYD
Cyllideb: Manylion addysg
18 Tach 10 |  Newyddion
Dadansoddiad o gyllideb ddrafft Cymru
18 Tach 10 |  Newyddion
Cyllideb: 'Toriadau sylweddol'
17 Tach 10 |  Newyddion
Ymateb i'r gyllideb ddraft
17 Tach 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific