British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 22 Tachwedd 2010, 08:05 GMT
Ymgyrch am ganser mewn dynion

Dr Sumit Goyal gyda Steve McAllister
Mae Dr Sumit Goyal wedi canmol Steve McAllister am ei ymgyrch i helpu dynion sydd yn diodde o ganser y fron

Mae dyn 58 oed a gafodd wybod fod ganddo ganser y fron yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth am y cyflwr.

Mae Steve Mc Allister o Bontprennau yng Nghaerdydd wedi cael llawdriniaeth ac yn gwella o'r clefyd sydd fel arfer yn cael ei gysylltu gyda merched.

Bellach mae e am wella gwasanaethau cefnogol i ddynion eraill sydd â chanser y fron.

Mae'n annog dynion i beidio bod ag embaras mynd at eu meddyg teulu.

'Ddim yn credu'

Dywedodd Mr McAllister: "Mae dynion sy'n dod o hyd i lwmp yn eu bronnau mwy na thebyg yn meddwl dim am y peth.

"Byddai llawer yn meddwl mai sist yw e, a dydyn nhw ddim yn credu y gallai fod yn ganser.

"Ond mae'n bwysig cael rhywun i edrych arno. Rhaid mynd at feddyg teulu - does dim stigma ac fe allai achub eich bywyd."

Cafodd Mr McAllister ei yrru am brawf mamogram gan ei feddyg teulu ar ôl iddo gwyno am lwmp yn ei fron chwith.

Ond fe gafodd y ddwy fron eu harchwilio gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, ac er mai am y fron chwith yr oedd wedi cwyno, fe ddaethon nhw o hyd i ganser yn y fron arall.

Dyddiadur

Mae Mr McAllister wedi canmol y meddygon am eu cymorth "ardderchog" ac mae nawr am gynnig cymorth i bobl mewn sefyllfa debyg iddo.

"Mae llawer o bobl yn synnu fod dynion yn cael canser y fron. Fe wnaeth y fferyllydd hyd yn oed ofyn pam fy mod wedi cael presgripsiwn am gyffuriau gwrth-ganser y fron."

Mae Mr McAllister - dylunydd graffeg gyda thîm meddygol yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd - yn cadw dyddiadur lluniau o'i frwydr yn erbyn canser, gan obeithio datblygu llenyddiaeth i ddynion am y cyflwr.

Canmol

Dywedodd llawfeddyg ymgynghorol canser y fron, Dr Sumit Goyal, y byddai'r ganolfan ganser newydd yn Ysbyty'r Brifysgol Llandochau yn disgwyl gofalu am oddeutu 400 o gleifion newydd bob blwyddyn.

Dim ond un o bob 100 o gleifion sy'n debyg o fod yn ddynion, meddai.

Roedd yn croesawu ymgyrch Mr McAllister i wella gwasanaethau cefnogol i ddynion gyda'r cyflwr.

Dywedodd: "Dylai Steve gael ei ganmol yn fawr yn gael y cryfder i geisio codi ymwybyddiaeth o ganser y fron mewn dynion fel hyn - byddai llawer yn ei chael hi'n anodd siarad yn gyhoeddus am gyflwr y mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu sydd ond yn effeithio ar ferched."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific