British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 22 Tachwedd 2010, 06:51 GMT
Prosiect £1.5m i daclo gordewdra

Gordewdra
Mae rhieni yn cael cyngor ynghylch sut i annog bwyta'n iach

Mae prosiect gwerth £1.5 miliwn i helpu pobol i golli pwysau wedi dechrau yn Nhorfaen - ardal sydd wedi ei henwi ymhlith y gwaethaf ym Mhrydain o ran gordewdra.

Dyma'r ardal gyntaf yng Nghymru i gynnig rhaglen lawn i daclo gordewdra, lle mae cleifion yn cael chwe mis o ymarfer corff, deiet a chymorth seicolegol.

Mae plant mor ifanc â dwy flwydd oed yn rhan o'r cynllun, wrth i rieni gael cyngor ynghylch sut i annog bwyta'n iach.

Mae Cymru ymhlith y gwledydd sydd â'r lefel uchaf o blant ysgol sy'n rhy dew drwy Ewrop a Gogledd America.

Bwriad y prosiect newydd yw ceisio perswadio teuluoedd i newid eu ffordd o fyw.

Yn ôl astudiaeth yn 2008, Torfaen oedd yr ardal waethaf ond un ym Mhrydain o ran gordewdra.

Nawr mae cleifion gyda Mynegai Màs y Corff (BMI) dros 40, neu bobl gyda phroblemau iechyd cronig a BMI dros 35, yn cael eu cyfeirio at y cynllun gan feddygon teulu.

Llawdriniaeth

"Dwi wedi bod yn fawr trwy gydol fy mywyd," meddai Chris Jones o Gwmbrân, sydd wedi ymuno â'r cynllun.

"Mae 'na broblemau calon yn y teulu, ac mae gen i'r fogfa yn ogystal", meddai.

"Dwi ddim eisiau mynd trwy'r hyn y mae fy nhad-cu wedi bod trwyddo - mae e newydd gael llawdriniaeth fawr ar ei galon".

Yn ôl meddyg teulu Chris, Dr David Millar-Jones, mae e'n gweld effaith gordewdra ar lawer o'i gleifion.

"Mae problemau posib sy'n gysylltiedig â gordewdra yn cynnwys pwysau gwaed, clefyd y galon, canser, osteoarthritis a chlefyd y siwgr."

Yn gynharach eleni fe wnaeth Llywodraeth y Cynulliad lansio ymgyrch Newid am Oes i fynd i'r afael â phroblem gordewdra.

Prif nod Newid am Oes yw sicrhau fod plant yn ymgymryd ag ymarfer corff pum gwaith yr wythnos am gyfnodau o awr ar y tro.

Amcan arall yw eu gwneud yn ymwybodol o'r hyn maen nhw'n ei fwyta gan dorri nôl ar siwgr a braster a bwyta mwy o lysiau a ffrwythau.

Cafodd holiaduron eu dosbarthu mewn ysgolion cynradd er mwyn casglu gwybodaeth am ffordd o fyw.

Mae Cyngor Chwaraeon Cymru a'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cefnogi'r ymgyrch.HEFYD
Clefyd y Sigwr: 'Niferoedd yn codi'
25 Hyd 10 |  Newyddion
Clefyd siwgwr: Cyngor am ddim
10 Awst 09 |  Newyddion
Dawnsio'u ffordd i ffitrwydd
13 Maw 09 |  Newyddion
Eisiau i fwy gerdded a seiclo
23 Chwef 09 |  Newyddion
£1.4m i daclo gordewdra plant
20 Ion 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific