British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 18 Tachwedd 2010, 06:39 GMT
Cyllideb: Manylion addysg

Addysg

Adran addysg Llywodraeth y Cynulliad yw'r gyntaf i gyhoeddi mwy o fanylion am y toriadau sy'n ei hwynebu yn dilyn cyhoeddi cyllideb ddrafft Cymru brynhawn Mercher.

Un o brif addewidion y gyllideb oedd y byddai'n darparu arian ar gyfer ysgolion dros y tair blynedd nesa, ac fe ddaeth cadarnhad y byddai'r arian ar gyfer ysgolion yn codi o £1.83 biliwn i £1.9 biliwn erbyn 2013-14, er fod hyn yn ostyngiad mewn termau real.

Ar hyn o bryd, mae'r arian yn cael ei dalu i awdurdodau lleol fel rhan o'r Grant Cynnal Refeniw, sy'n golygu nad oes rhaid i gynghorau wario'r arian i gyd ar ysgolion.

Dywedodd un ffynhonell o fewn y llywodraeth fod gweinidogion yn chwilio am ffordd o sicrhau fod yr arian yma'n cael ei wario fel y bwriadwyd gan y llywodraeth.

'Proses heriol'

Wrth groesawu'r gyllideb ddrafft, dywedodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews:

"Does dim amheuaeth bod hon wedi bod yn broses hynod heriol gyda thoriad cyffredinol yn fy nghyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf, a lleihâd sylweddol dros y tair blynedd nesa mewn arian cyfalaf.

"Y newyddion mwy cadarnhaol yw, er bod cyllid refeniw ar gyfer 2011-12 wedi lleihau...fe gafodd y cyllidebau ar gyfer ysgolion - o fewn yr adran a hefyd drwy'r Grant Cynnal Refeniw - eu diogelu ar 1% uwchben y gyfradd newid yn y gyllideb Gymreig.

"Mae cyllidebau ar gyfer sgiliau wedi derbyn yr un diogelwch.

"Yn amlwg bu'n rhaid lleihau mewn rhai meysydd, ond yr wyf wedi gweithio'n galed i flaenoriaethu ein harian er mwyn cyfyngu ar yr effaith y caiff hyn ar ein plant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed."

Diogelu

Leighton Andrews
Does dim amheuaeth bod hon wedi bod yn broses hynod heriol gyda thoriad cyffredinol yn fy nghyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf
Leighton Andrews

Gweinidog Addysg

Dywedodd y gweinidog fod rhai meysydd blaenoriaeth wedi eu diogelu, gan gynnwys :-

• Parhau i gyflwyno'r Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 i 7 oed gyda chefnogaeth arian ychwanegol dros gyfnod o dair blynedd o 2011-12 ymlaen;

• Dechrau'n Deg - bydd rhaglen y blynyddoedd cynnar a Cymorth yn derbyn cynnydd mewn arian o 2012-13 ymlaen;

• Darparu brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd a chynnydd yn yr arian ar gyfer cwnsela mewn ysgolion yn y dyfodol;

• Cynllun Llwybrau Dysgu i bobl ifanc 14-19 oed, ynghyd a chefnogi'r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol gyda £6.5 miliwn y flwyddyn yn ychwanegol.

Prentisiaethau

Roedd ymrwymiad hefyd i wario £14 miliwn yn fwy ar y cynllun Llwybrau At Brentisiaethau dros y ddwy flynedd 2012-13 a 2013-14 - rhywbeth gafodd groeso gan y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth Arloesi a Sgiliau, Lesley Griffiths. Dywedodd:

"Mae'r gyllideb ddrafft yn amlinellu ein hymrwymiad parhaus i brentisiaethau a sgiliau yn eu cyfanrwydd, ac rwy'n gwybod y bydd cyflogwyr, busnesau a dysgwyr ledled Cymru yn croesawu hynny.

"Rydym yn gwybod bod cael gweithlu o bobl sydd â chymwysterau da a sgiliau yn hanfodol i adferiad economaidd Cymru yn dilyn y dirwasgiad."HEFYD
Dadansoddiad o gyllideb ddrafft Cymru
18 Tach 10 |  Newyddion
Cyllideb: 'Toriadau sylweddol'
17 Tach 10 |  Newyddion
Ymateb i'r gyllideb ddraft
17 Tach 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific