British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 17 Tachwedd 2010, 06:51 GMT
Jane Hutt yn dweud bod y gyllideb yn "deg a chyfiawn'

Gwyddno Dafydd
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Aelodau'r Cynulliad yn y Senedd
Fe fydd manylion yn cael eu cyhoeddi ddydd Mercher

Mae'r Gweinidog Busnes Jane Hutt wedi dweud bod Cyllideb Ddrafft Llywodraeth y Cynulliad yn "deg a chyfiawn" cyn y bydd y manylion yn cael eu cyhoeddi.

Fe fydd y gyllideb ddrafft ar gyfer 2011-12 yn cael ei chyhoeddi brynhawn Mercher ac yn nodi manylion gwariant o £14.6 biliwn, £400 miliwn yn llai na'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol.

Mae'r arian yn talu am wasanaethau sydd wedi eu datganoli, gan gynnwys iechyd, addysg, trafnidiaeth, amaeth, llywodraeth leol a'r celfyddydau.

Fe fydd y gyllideb llawn yn cael ei chyhoeddi ddechrau 2011.

"Fe fyddwn ni'n gwneud yr hyn y gallwn ni," meddai Ms Hutt.

"Ond mae'n amhosib gwneud popeth.

"Fe fydd rhaid ystyried yr hyn y gallwn ni ei dorri'n ôl a'i leihau.

'Lleihau'

"Yn sicr, fe fyddwn ni'n lleihau effeithiau gwaetha'r adolygiad gwariant, am ychydig o flynyddoedd."

Fe dyfodd cyllideb Llywodraeth y Cynulliad bob blwyddyn o £7 biliwn yn 1999-2000 i £15.2 biliwn yn 2009-10.

Oherwydd adolygiad gwariant San Steffan fis Hydref fe fydd rhaid i Lywodraeth y Cynulliad ddarganfod ffordd o dorri £400 miliwn.

Ond yn ôl rhai o aelodau Cabinet Llywodraeth y Cynulliad mae chwyddiant yn golygu gostyngiad o £860 miliwn.

Fe fydd cynlluniau adeiladu cyhoeddus fel ysgolion, ffyrdd ac ysbytai yn wynebu toriad o 41% dros bedair blynedd, toriad o 25% yn y flwyddyn nesaf.

Unfan

Fe fydd arian refeniw sy'n talu am gyflogau'r sector gyhoeddus yn aros yn ei unfan mewn termau real y flwyddyn nesa, gan godi mymryn bach rhwng nawr a 2014-15.

Carwyn Jones AC
Pwysleisiodd Carwyn Jones y llywodraeth am amddiffyn addysg, ysbytai a sgiliau

Ac fe fydd effaith chwyddiant yn golygu y bydd hi'n anodd atal swyddi rhag cael eu colli.

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi dweud eu bod yn canolbwyntio ar amddiffyn addysg, ysbytai a sgiliau.

Hefyd fe fyddan nhw'n amddiffyn polisïau fel presgripsiwn am ddim a brecwastau am ddim mewn ysgolion.

Ond ni fyddan nhw'n gallu atal unrhyw doriadau mewn budd-daliadau, gan fod Llywodraeth Prydain yn rheoli hyn.

'Blaenoriaethu'

Mae Ceidwadwyr Cymru eisiau i Lywodraeth y Cynulliad amddiffyn gwario ar iechyd rhag unrhyw doriadau.

Dywedodd eu harweinydd, Nick Bourne: "Rydyn ni'n siŵr y gallwn ni wneud arbedion mewn llefydd eraill, yn yr un ffordd ag sy'n cael ei wneud yn San Steffan.

"Mae'n fater o flaenoriaethu."

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi galw am sefydlu math newydd o daliad i ddisgyblion o Gymru.

Fe fyddai'r taliad yn cael ei dargedu at blant sy'n cael prydau bwyd am ddim yn yr ysgol.

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams: "Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi tanariannu ein hysgolion.

"Ac mae'r gwariant ar ddisgyblion yng Nghymru £500 yn llai nag yn Lloegr.

"Mae'n bwysig ein bod ni yn cau'r bwlch yma, gan ddechrau gyda'r plant o gefndir tlawd."HEFYD
Cyllideb ddrafft: Holi ac ateb
16 Tach 10 |  Newyddion
3,800 o swyddi 'dan fygythiad'
12 Tach 10 |  Newyddion
Iechyd: Ffrae wleidyddol
10 Tach 10 |  Newyddion
Toriadau gwariant: "Her fwya' Cymru"
02 Tach 10 |  Newyddion
Protestio yn erbyn y toriadau
23 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific