British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 12 Tachwedd 2010, 06:52 GMT
S4C: Mudiad yn mynegi pryder

'Cyw' a'i ffrindiau
Cafodd gwasanaeth ar gyfer plant oedran meithrin ei lansio yn 2008

Mae Mudiad Ysgolion Meithrin wedi ysgrifennu llythyr at yr Ysgrifennydd Diwylliant Jeremy Hunt yn mynegi 'pryder sylweddol' am ddyfodol S4C.

Yn ei lythyr dywed prif weithredwr y mudiad Hywel Jones ei fod yn poeni am annibyniaeth S4C .

Mae o hefyd yn poeni am doriadau a'u heffaith ar raglenni ar gyfer yr ifanc.

Fis diwethaf dywedodd y llywodraeth eu bod am i S4C gael ei chyllido yn y dyfodol bron yn gyfan gwbl drwy'r BBC.

Ar hyn o bryd mae'r sianel yn derbyn tua £100 miliwn gan yr Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon.

Mae nifer o fudiadau a gwleidyddion yng Nghymru wedi gofyn i'r llywodraeth ailystyried a dydd Sadwrn fe orymdeithiodd dros 1,000 yng Nghaerdydd yn gwrthwynebu'r bwriad.

'Arloesol'

Yn ei lythyr mae Mr Jones yn cyfeirio at 'benderfyniad arloesol' y Sianel Cymraeg i sefydlu gwasanaeth Cyw ar gyfer plant oed meithrin.

"Gall torri cyllid i'r sianel olygu na ellir darparu mor effeithiol ar gyfer y genhedlaeth ifanc sydd mor bwysig i ddyfodol yr iaith Gymraeg," meddai yn ei lythyr.

"Mae'r Mudiad yn dymuno mynegi ei anfodlonrwydd ynglŷn â'r bwriad i drosglwyddo rheolaeth dros ariannu a gweithgareddau S4C i'r BBC.

"Mae hynny yn peryglu annibyniaeth y Sianel, ac yn ei gorfodi i gystadlu ag adrannau eraill o'r BBC am adnoddau prin - hyn mewn cyfnod lle mae'r Gorfforaeth eisoes wedi torri ar ei rhaglenni yng Nghymru."

Dywed Mr Jones ei fod yn anfodlon gyda'r modd y gwnaed y penderfyniad ar 'frys eithriadol' gan ychwanegu fod yna 'ddiffyg cyfathrebu' rhwng yr Adran ac Awdurdod S4C.

Mae Mr Hunt wedi mynnu bod y llywodraeth wedi ymrwymo i sicrhau bod S4C yn parhau'n sianel annibynnol gref.

Ddydd Mercher fe wnaeth Cadeirydd Ymddiriedolwyr y BBC ysgrifennu at Gadeirydd Awdurdod S4C yn rhoi sicrwydd nad oedd y gorfforaeth am darfnu ar annibynniaeth y Sianel.

"Dymunaf fod yn gwbwl eglur, gyda chi ac eraill o blith Awdurdod S4C nad oes gan y BBC unrhyw uchelgais i draflyncu S4C," meddai Syr Michael Lyons yn ei lythyr.HEFYD
Llythyr yn amddiffyn S4C
26 Awst 10 |  Newyddion
Cyfarfod S4C: 'Di-flewyn ar dafod'
23 Awst 10 |  Newyddion
Mwy o dwf ar ôl geni Cyw
31 Gorff 09 |  Newyddion
Cyw yn cael ei eni ar S4C
23 Meh 08 |  Newyddion
Darlledu: 'Angen cystadleuaeth'
21 Ion 09 |  Newyddion
S4C: Her yr oes ddigidol
15 Hyd 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific