British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 10 Tachwedd 2010, 17:00 GMT
S4C: Lyons yn galw am gydweithio

Galeri Cynhyrchu rhaglenni
Mae'r llywodraeth am i S4C gael ei chyllido bron y gyfan gwbl drwy'r BBC

Mae cadeirydd Ymddiriedolwyr y BBC wedi ysgrifennu at John Walter Jones, cadeirydd Awdurdod S4C yn sgil cyhoeddiad y Llywodraeth ynglŷn â dyfodol y sianel Gymraeg.

Yn ei lythyr mae Syr Michael Lyons yn galw am gydweithio ond mae'n dweud nad yw'n fwriad gan y BBC i ymyrryd gydag annibyniaeth S4C.

Mae'r llywodraeth am i S4C gael ei chyllido yn y dyfodol bron yn gyfan gwbl drwy'r BBC.

Ar hyn o bryd mae'r sianel yn derbyn tua £100 miliwn y flwyddyn oddi wrth yr Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon.

Gwarcheidwad

"Dymunaf fod yn gwbwl eglur, gyda chi ac eraill o blith Awdurdod S4C nad oes gan y BBC unrhyw uchelgais i draflyncu S4C," meddai Syr Michael yn ei lythyr.

"Rydym wedi ein hymrwymo i S4C sy'n greadigol annibynnol, sy'n denu cyllid o amrywiol ffynonellau, gan gynnwys ffi'r drwydded.

"Rhannwn eich penderfyniad y dylai S4C barhau â'i pherthynas gref â'r sector gynhyrchu annibynnol yng Nghymru."

Dywed Syr Michael y bydd y BBC o Ebrill 2013 yn gwneud "cyfraniad ariannol sylweddol i gostau gweithredu S4C, yn ychwanegol at ein darpariaeth bresennol o raglenni."

"Ymddiriedolaeth y BBC yw gwarcheidwad ffi'r drwydded ac o ganlyniad bydd angen iddi gael tros olwg o'r ffordd y mae'r arian hwn yn cael ei wario.


Dymunaf fod yn gwbwl eglur, gyda chi ac eraill o blith Awdurdod S4C nad oes gan y BBC unrhyw uchelgais i draflyncu S4C

Syr Michael Lyons

"Rydym ill dau yn cytuno y byddai'n fuddiol i ni gytuno ar y manylion ynghylch strwythur llywodraethu newydd cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosib er mwyn darparu sicrwydd i'r ddau sefydliad."

"Bydd fy nghydweithiwr, Elan Closs Stephens, Ymddiriedolwr Cenedlaethol y BBC yng Nghymru, yn llywio'r trafodaethau ar ran Ymddiriedolaeth y BBC ac rydym ill dau yn edrych ymlaen at berthynas gwaith barhaus ac adeiladol gyda chi ac Awdurdod S4C, gyda mewnbwn addas oddi wrth yr Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon."

Ddydd Sadwrn diwetha daeth dros 1,000 ynghyd i wrthdystio yng Nghaerdydd yn erbyn y newidiadau i S4C.

Yn gynharach y mis hwn, ysgrifennodd arweinwyr y pedair prif blaid yn y Cynulliad at David Cameron yn galw am adolygiad annibynnol o gynlluniau'r llywodraeth ar gyfer S4C.HEFYD
S4C: 40 i golli eu swyddi
27 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: 'Modd cyfiawnhau toriadau'
20 Hyd 10 |  Newyddion
Bwrdd: Penderfyniad 'sarhaus'
25 Hyd 10 |  Newyddion
'Angen adolygiad o Awdurdod S4C'
26 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Cais am adolygiad barnwrol
20 Hyd 10 |  Newyddion
'BBC i ariannu S4C'
19 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Newid yn y ddeddf
14 Hyd 10 |  Newyddion
'Toriadau S4C yn peryglu perthynas'
15 Hyd 10 |  Newyddion
S4C a BBC i gyd-weithio
14 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific