British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Tachwedd 2010, 15:23 GMT
Graddau: Cyfarwyddwr yn ymddiswyddo

Fazley Yaakob
Mae Fazley Yaakob yn seren bop ym Malaysia.

Mae seren bop o Malaysia sydd â doethuriaeth ffug wedi bod yn cynnig cyrsiau gradd gan Brifysgol Cymru, medd ymchwiliad gan BBC Cymru.

Mae coleg yn Bangkok sydd, yn ôl awdurdodau Gwlad Thai, wedi bod yn gweithredu'n anghyfreithlon, hefyd yn cynnig cyrsiau sy'n arwain at radd o'r sefydliad Cymreig.

Bu rhaglen Week In Week Out yn ymchwilio i'r modd y mae Prifysgol Cymru yn dilysu cyrsiau mewn sefydliadau dramor.

Dywedodd y brifysgol ei bod yn delio'n drwyadl gyda'r materion dan sylw.

Prifysgol ffug

Datgelodd y rhaglen fod Fazley Yaakob, sy'n gyfrifol am y Fazley International College (FIC) ym mhrifddinas Malaysia, Kuala Lumpur, yn honni fod ganddo radd meistr a doethuriaeth mewn gweinyddu busnes.

Ond roedd y ddwy radd wedi dod o brifysgol ffug.

Dywedodd nad oedd Prifysgol Cymru wedi ei holi ynglŷn â'i gymwysterau, oedd i'w gweld ar wefan ei goleg, tan i ohebydd addysg BBC Cymru, Ciaran Jenkins, fynd ato yn Kuala Lumpur.

Ymddiheuriad

Ond cyn i'r rhaglen gael ei darlledu ar BBC 1 Cymru nos Fawrth, cyhoeddodd Fazley Yaakob ei fod wedi ymddiswyddo fel cyfarwyddwr y coleg.

Yn ei lythyr ymddiswyddo dywedodd: "Fy rôl gyda FIC oedd fel buddsoddwr yn unig.

"Er fy mod yn gyfarwyddwr mewn enw, fues i erioed yn rhan o'r tîm academaidd ac felly gallwch fod yn sicr na chafodd enw da y Brifysgol na'i safonau academaidd eu peryglu.

"O ystyried y mater ymhellach, rwy'n ystyried y byddai parhau fel cyfarwyddwr yn niweidiol i'r Coleg, ei myfyrwyr a'i staff ymroddgar sydd wedi gweithio mor galed i gynnal safonau academaidd y sefydliad.

"Mae'n amlwg y bydd y dadlau yn tanseilio enw da y Coleg ynghyd a'i pherthynas gyda'r Brifysgol, a does dim modd i mi ganiatau i hynny ddigwydd.

"Rwyn ymddiheuro o waelod calon am achosi embaras i'r Brifysgol a'i swyddogion, a dwi'n gobeithio y bydd modd adfer y cysylltiad rhwng FIC a'r Brifysgol yn y dyfodol."

Dywedodd yr Athro Nigel Palastanga, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, fod y brifysgol yn bryderus am y materion ddaeth i'r amlwg yn y rhaglen.

Dywedodd: "Nid ydym yn hapus gyda'r hyn sy'n digwydd. Rydym yn delio gyda'r mater, a hynny'n drwyadl, ac fe fyddwn yn dysgu gwersi o'r hyn sydd wedi digwydd."

Ymchwiliad

Myfyrwyr prifysgol
Drwy'r byd mae 70,000 o bobl yn astudio am radd gan Brifysgol Cymru

Cyhoeddodd Prifysgol Cymru eu bod wedi atal ei pherthynas gyda FIC, a na fyddai'n derbyn myfyfwyr newydd i'w chyrsiau Gweinyddu Busnes na MBA tan i ymchwiliad llawn i'r mater gael ei gynnal.

Ychwanegodd yr Athro Palastanga nad oedd pryderon o gwbl am safonau academaidd yn y coleg.

Yn y cyfamser, mae'r awdurdodau yng Ngwlad Thai yn dweud fod Accademia Italiana, coleg ffasiwn sy'n cynnig cyrsiau a ddilyswyd gan Brifysgol Cymru yn Bangkok, wedi bod yn gweithredu'n anghyfreithlon.

Yr wythnos ddiwethaf, dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Comisiwn Addysg Uwch y wlad, Dr Sumate Yammoon, fod y mater yn nwylo'r heddlu.

Ond mynnodd yr Athro Palastanga fod y sefyllfa yn wahanol erbyn hyn.

"Y wybodaeth sydd gen i yw fod y coleg bellach yn gweithredu'n gyfreithlon o fewn system Gwlad Thai," meddai.

70,000

Dywedodd llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar addysg, Jenny Randerson AC, ei bod yn credu fod Prifysgol Cymru wedi 'rhedeg ei chwrs', ac y gallai sefydliadau awdurdodedig y corff yng Nghymru - Prifysgol Metropolitan Abertawe, Athrofa Prifysgol Cymru, Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Casnewydd - weithredu'n annibynnol.

Gadawodd Prifysgol Caerdydd Brifysgol Cymru yn 2004 tra bod Prifysgolion Bangor, Abertawe ac Aberystwyth wedi penderfynu cynnig graddau eu hunain yn 2008.

Mae Prifysgol Cymru yn dilysu cyrsiau mewn mwy na 100 o golegau mewn dros 40 o wledydd.

Ar hyn bryd, mae 70,000 o fyfyrwyr yn astudio ar gyfer graddau Prifysgol Cymru.

Bydd rhaglen Week In Week Out yn cael ei darlledu ar BBC1 Cymru nos Fawrth, Tachwedd 9, am 10:35pm.HEFYD
Amheuon dros gyswllt Prifysgol
09 Tach 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific