British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Tachwedd 2010, 11:50 GMT
Addysg: Beirniadu cynlluniau Castell-nedd Port Talbot

Ysgol Gyfun Ystalyfera
Mae'r cyngor wedi cymeradwyo cynlluniau i godi ail ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg.

Mae mudiad sy'n ymgyrchu dros addysg cyfrwng Cymraeg wedi cyhuddo cyngor Castell-nedd Port Talbot o 'ddiffyg gweledigaeth' ar gyfer disgbylion cynradd.

Dywed Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RhAG) eu bod wedi anfon llythyr brys at gynghorwyr a swyddogion addysg y sir.

Maen nhw'n dweud nad yw cynigon diweddar ynglŷn ag ad-drefnu addysg yn "diwallu'r galw mawr am addysg cyfrwng Cymraeg yn y sector cynradd."

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn datblygu Rhaglen Strategol ar gyfer Gwella Ysgolion fydd yn sicrhau bod gennym ddigon o ysgolion addas a phwrpasol ar gyfer dysgwyr yr unfed ganrif ar hugain.

"Mae'r Cyngor yn parhau i gynllunio'n fwriadus i fynd i'r afael â'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn y sector cynradd.

"Ar ôl cwblhau ein hadolygiad llawn o'r ddarpariaeth bresennol a dadansoddi canlyniadau ein holiaduron 'mesur y galw', byddwn yn cyhoeddi yr opsiynau ar gyfer y camau nesaf."

'Hollbwysig'

Dywed RhAG fod strategaeth Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg yn dweud y dylai'r sir ddarparu ar gyfer tua 600 o leoedd ychwanegol erbyn 2015.

Dywedodd Eirian Youngman, Cadeirydd RhAG Castell-nedd Port Talbot:

"Nodwyd gan y sir yn dilyn eu harolwg mewnol eu hunain bod y galw gan rieni am addysg cyfrwng Cymraeg dros 40%, a bod nifer o'r ysgolion yn ne'r sir yn llawn eisoes."

Ychwanegodd fod y galw ar ei uchaf yn ardaloedd Resolfen a Llandarsi/Sgiwen - lle mae'r galw am leoedd bron yn ddwbl y niferoedd derbyn swyddogol

Dywed RhAG ei bod yn "hollbwysig" fod cais yn cael ei wneud i Lywodraeth y Cynulliad am arian cyfalaf erbyn canol mis Rhagfyr.

"Mae siroedd eraill megis Caerdydd eisoes yn cynnwys addysg Gymraeg fel rhan o'u cynlluniau wrth gyflwyno ceisiadau am arian."

Fis diwetha fe wnaeth y cyngor bleidleisio o blaid agor ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd yn ne'r sir.

Cafodd y penderfyniad ei groesawu gan RhAG.

Ar hyn o bryd un ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg sydd yn y sir, yn Ystalyfera, gyda nifer o ddisgyblion yn wynebu taith hir i'r ysgol.HEFYD
Pryder am arian chweched dosbarth
20 Meh 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific