British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Tachwedd 2010, 07:16 GMT
Dadl dros fynediad dociau

Llun artsit o Saga Pearl II ar ei newydd wedd
Bu cwmni Harris Pye yn gyfrifol am ailosod y llong deithio Saga Pearl II yn Abertawe yn gynharach eleni.

Mae dau gwmni sy'n addo buddsoddiad busnes anferth yn dadlau dros fynediad i ddociau sych Abertawe.

Mae un o'r cwmniau - Swansea Drydocks Limited (SDL), wedi gwneud cais i sefydlu busnes ailgylchu llongau yno.

Mewn ymchwiliad cyhoeddus fydd yn dechrau ddydd Mawrth, bydd SDL yn apelio yn erbyn penderfyniad Cyngor Abertawe i wrthod eu cais oherwydd bod angen caniatâd cynllunio ar y safle.

Yn y cyfamser mae ail gwmni, Harris Pye, am ddefnyddio'r safle ar gyfer y busnes mwy soffistigedig o ailosod llongau.

Dociau sych

Dywed SDL eu bod yn gobeithio buddsoddi £4 miliwn mewn busnes sy'n ateb y galw cynyddol i ailgylchu llongau mewn modd sy'n gynaliadwy.

Eu nod yw recriwtio, hyfforddi staff o 85 o weithwyr.

Dywed y cwmni y bydd swydd eraill yn cael eu creu ymhlith isgontractwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni: "Rydym yn apelio am ein bod yn credu y bydd ein model busnes yn dod a budd tymor hir a chynaliadwy i Abertawe a'r cyffiniau.

"Rydym yn dadlau fod y gwaith o drwsio, cynnal a chadw ac ailgylchu llongau yn ddefnydd priodol i ddociau sych."

Safon ryngwladol

Dywed Harris Pye eu bod nhw wedi gwario rhyw £500,000 ar y dociau sych hyd yma, a'u bod yn bwriadu gwario £2 miliwn arall i greu adnodd o safon ryngwladol.

Mae'n fwriad gan y cwmni hefyd i symud eu pencadlys i Abertawe - rhywbeth fyddai'n golygu buddsoddiad pellach o £5 miliwn.

"Er bod 95% o'n busnes yn digwydd y tu allan i'r DU, rydym yn falch o'n gwreiddiau Cymreig, ac am gadw ein pencadlys yn y DU ac yma," meddai Medd Mark Prendergast o'r cwmni.

"Byddai ehangu yn y dociau sych yn rheswm perffaith i gael ein pencadlys yma, ond wrth gwrs, rhaid i'r amodau fod yn ffafriol."

'Cynllun gwahanol'

Doedd Cyngor Abertawe ddim am wneud sylw ar y mater heblaw'r hyn a ddywedon nhw ym mis Ebrill, sef:

"Mae Cyngor Abertawe yn awyddus i annog busnesau newydd i ddod i'r ddinas. Dyw penderfyniad y cyngor i wrthod cais SDL am drwydded ddim yn effeithio ar waith presennol trwsio llongau yn y dociau sych.

"Ond mae SDL yn cynnig cynllun sy'n wahanol mewn maint a natur i'r hyn sydd wedi digwydd yno yn y gorffennol.

"Cafodd y cwmni gyngor eu bod angen caniatâd cynllunio, ac mae'n agored iddyn nhw wneud cais am hynny, ac fe fydd y cais yn cael ei ystyried yn ôl teilyngdod."



CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific