British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Tachwedd 2010, 07:26 GMT
Y farchnad dai yn dal yn 'swrth'

Arwyddion 'ar werth'

Parhau yn 'swrth' y mae'r farchnad dai yng Nghymru er ei bod yn perfformio'n well na gweddill y DU yn ol y ffigyrau diweddara'.

Mae arolwg misol Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) yn dangos gostyngiad yn nifer y tai sy'n cael eu prynu ac ym mhrisiau'r tai hynny.

Roedd nifer o aelodau'r sefydliad yn credu y bydd pethau'n gwella petai morgeisi yn haws eu cael gan ail gynnau'r farchnad.

Mae'r arolwg misol yn holi barn aelodau'r sefydliad ar draws Cymru, ac roedd y ffigyrau diweddara'n dangos:-

• 54% yn dweud nad yw prisiau tai wedi newid o gwbl dros y cyfnod;

• 33% yn dweud fod prisiau tai wedi gostwng;

• 12% yn dweud fod prisiau tai wedi codi.

'Law yn llaw'

Dywedodd Tony Filice, llefarydd yr RICS yng Nghymru:

"Mae diffyg argaeledd morgeisi, yn enwedig i brynwyr newydd, yn dal y farchnad yn ôl yn sicr.

"Rhaid i'r broblem yma gael ei datrys gan y benthycwyr a'r llywodraeth yn gweithio law yn llaw.

"Mae hyder ar i lawr oherwydd diswyddiadau hefyd, ond prinder morgeisi, ar gost resymol a blaendal isel, yw'r allwedd.

"Rydym yn gweld cynnydd yn y farchnad rhentu, sy'n dangos nad oes gan brynwyr newydd ddewis ond rhentu."

Llai ar werth

Roedd yr arolwg hefyd yn dangos fod llai o dai yn mynd ar werth yng Nghymru nag yn y cyfnod blaenorol, gyda dim ond 4% o'r aelodau yn dweud fod ganddynt fwy o eiddo ar werth.

Dywedodd un aelod - David Jones o gwmni Jones & Redfearn yn y Rhyl:

"Tan i'r banciau ddechrau benthyg yn gall, fe fydd y farchnad yn parhau'n swrth.

"Dyw prynwyr newydd ddim yn gallu prynu os na allan nhw fenthyg, ac os nad ydyn nhw'n prynu, fydd y farchnad ddim yn gwella."HEFYD
Gorchymyn tai yn rhoi grym
21 Gorff 10 |  Newyddion
Tai fforddiadwy yn hollti barn
22 Ebr 10 |  Newyddion
Pryder am ddyfodol cefn gwlad
02 Maw 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific